Całe życie oddali regionowi

Dnia 26 września, w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody im. Karola Miarki.  To nagroda z ponad trzydziestoletnią tradycją, a uhonorowano nią już ponad 170 osób. W tym roku do grona laureatów nagrody im. Karola Miarki dołączyli ksiądz prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka, dr Violetta Rezler-Wasielewska oraz Janusz Jerzy Wójcik.

Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 roku ludziom związanym ze Śląskiem, autorytetom w swych środowiskach, tym którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka. Obecnie przyznają je wspólnie marszałkowie województw opolskiego i śląskiego. Marszałek województwa opolskiego uhonorował w tym roku trzy osoby.

Ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka od ponad trzydziestu lat jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Opolu, jest także duszpasterzem środowisk twórczych. Z jego inicjatywy przekazano do konserwacji wiele cennych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki kościelnej, które zachowały się do naszych czasów na terenie Śląska Opolskiego. Dzięki ks. prof. Maniurce Muzeum Diecezjalne to dziś także galeria współczesnej sztuki sakralnej i ważny ośrodek edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz życia kulturalnego regionu.

Dr Violetta Rezler – Wasielewska jest historykiem, od 1995 r. pracuje w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu, a od roku 2010 jest dyrektorem tej placówki. Jest inicjatorką i organizatorką wielu przedsięwzięć muzealnych i kulturalnych, autorką i współautorką prac naukowych i popularnonaukowych, dotyczących przede wszystkim problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach i edukacji w miejscach pamięci.

Janusz Jerzy Wójcik jest działaczem społecznym, od wielu lat zaangażowanym w sprawy ważne dla Polski, województwa opolskiego i Opola. To niestrudzony organizator i aktywista społeczny ruchów wolnościowych i obywatelskich. Ważne miejsce w historii  regionu zajął jako inicjator, założyciel i przewodniczący ruchu społeczno – obywatelskiego pn. Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny w latach 1997 – 2002. Jego zasługą było zmobilizowanie społeczności opolskiej do skutecznej obrony samodzielności administracyjnej województwa.

W imieniu marszałka nagrody wręczył wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Dziękował laureatom za pielęgnowanie i utrwalanie najcenniejszych wartości naszej kultury. – Państwo  pracowaliście i pracujecie na markę Śląska, na sukces tego regionu  – powiedział. Mówił, iż jest pełen optymizmu, iż nie zginą takie wartości, jak śląska kultura, pamięć i poczucie tożsamości, bo są ludzie, którzy z wielkim pietyzmem je pielęgnują. To właśnie zdobywcy nagrody im. Karola Miarki.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy