Wołczyn jak uzdrowisko

Wołczyn będzie miał swoją tężnię i ogród halofitowy. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła przekazał na ten cel unijne dofinansowanie. Odnowiony zostanie również staw w Krzywiczynach.

Kilkadziesiąt gatunków roślin zostanie zasadzonych w powstającym w Wołczynie ogrodzie halofitowym. Utworzony zostanie on na bazie istniejącego już Parku Przyjaźni.

W jego centrum zbudowana zostanie tężnia solankowa. Projekt wart ponad milion złotych, został w ponad osiemdziesięciu procentach dofinansowany z unijnych pieniędzy.

Lecznicze źródła pod Wołczynem

Dokumenty pozwalające przekazać pieniądze przekazał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. – O pomyśle utworzenia ogrodu w Wołczynie od wielu lat opowiadał mi burmistrz Jan Leszek Wiącek. Pomysł jest ściśle związany z naszymi wysiłkami związanymi z ochroną środowiska, dbałością o otoczenie i zdrowie naszych mieszkańców. Co ciekawe, to właśnie badania geologiczne potwierdziły złoża gorących źródeł w tej miejscowości. Nie będzie więc potrzeby sprowadzania solanki. Warte podkreślenia jest również to, że w okolicach Wołczyna w ostatnich latach również dzięki wsparciu unijnemu zbudowano ośrodki dla seniorów. To świetne uzupełnienie oferty opieki i wsparcia ich zdrowia – mówi marszałek Andrzej Buła.

Z realizacji projektu cieszy się burmistrz Jan Leszek WiącekBadania prowadzone przez laboratorium z Pszczyny potwierdziły wyjątkowy skład solanki, która znajduje się pod Wołczynem. Wykorzystamy do projektu tężnię tarninową o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Przedsięwzięcie zostanie zarówno zaprojektowane i zrealizowane przez firmę, która wygra przetarg – informuje burmistrz Leszek Wiącek.

Przyroda jest „OK”

Dodajmy, że projekt realizowany jest w ramach ochrony gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie Wołczyna.

Dodatkowo zostanie zrekultywowany staw w Krzywiczynach. – Zostanie on odmulony i wzmocnione zostaną skarpy. Będziemy również organizować spotkania z mieszkańcami i najmłodszymi, które przybliżą problematykę ochrony środowiska – zaznacza Leszek Wiącek.

Tym zajmie się Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach, które również przygotuje tablice edukacyjne i informujących o walorach przyrodniczych zbiornika w Krzywiczynach.

PW

Nasze serwisy