Park w Pokoju zostanie odnowiony

Zabytkowy park w Pokoju zostanie uporządkowany. Odnowione zostaną alejki, zbudowany zostanie staw. O przyrodę dzięki unijnym pieniądzom będzie można skutecznie zadbać również w Gierałcicach czy na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nowy blask zyska park w Dąbrowie.

Trzy projekty warte ponad 11 milionów 150 tysięcy złotych związane z ochroną przyrody pozwolą na znaczące prace w zabytkowym z XVIII wiecznym parku w Pokoju oraz parku w Gierałcicach. W Świerczowie  odnowiony zostanie staw. Utworzonych zostanie 11 stanowisk obserwacyjno-edukacyjno-przyrodniczych. Zmian można się spodziewać również w zabytkowym parku w Dąbrowie.

Oprócz rekultywacji zbiornika w Świerczowie, pielęgnacji zadrzewień i nasadzenia drzew w Jakubowicach (gmina Wilków) wyremontowany zostanie budynek w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjno-laboratoryjne dla dzieci i młodzieży.

Najważniejsze prace prowadzone będą w parku w Pokoju. Uporządkowane zostaną tam drzewa, a 11 z nich objętych zostanie ochroną pomnikową. – Musimy również zwalczyć patogen grzyba z rodzaju Phytophotora z gleby. Zbudujemy ścieżki przyrodnicze i utworzymy na terenie parku nowy staw. Posłuży on do rozwoju wrotków i skorupiaków planktonowych – informuje Barbara Zając wójt gminy Pokój. Podpisując umowę na ten cel z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą i wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym zaznaczyła, że park jest wyjątkowy na skalę całego województwa, a nawet kraju.

Obok parku gdzie w ramach remontu zbudowana zostanie również mała architektura, zbudowany zostanie parking z 36 miejscami postojowymi, w tym z 4 stanowiskami dla niepełnosprawnych.

– Zatrzymują się tutaj zagraniczne wycieczki. Obok parku odwiedzany jest również zabytkowy kościół, niestety po historycznym zamku zostało jedynie jedne z największych rond w europie. Sam park kryje w sobie wiele ciekawych miejsc, są rzeźby, pomniki, stare zabudowania z latarnią, która przed wojną służyła tym którzy urządzali wycieczki łodziami na pobliskich jeziorach – mówi wicemarszałek województwa opolskiego Stanisław Rakoczy.

Jednym z założeń jest również przygotowanie  w parku polany edukacyjnej. W Murowie zaś przeprowadzona zostanie kampania na temat borsuka europejskiego, który wpisany jest na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych. Oprócz tradycyjnego już biegu na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wydana zostanie mapa z atrakcjami przyrodniczymi.

Podsumujmy. Trzy projekty z tzw. Ochrony różnorodności biologicznej: Pierwszy wart 4 334 599 złotych, dofinansowanie 85% czyli 3 684 409 złotych, drugi wart jest 2 668 494 złotych z czego dofinansowanie to 2 210 682 złotych. Trzeci projekt o wartości 4 149 703 złotych z czego dofinansowanie, to 3 527 247 złotych zakłada ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony.

PW

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy