Marek Staszewski od dziś dyrektorem OCO

Marek Staszewski został dyrektorem Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Wicemarszałek Roman Kolek przedstawił dziś nowego dyrektora kadrze kierowniczej placówki.

Nowy dyrektor został wskazany przez Zarząd Województwa Opolskiego, bo dwukrotnie przeprowadzony konkurs na to stanowisko nie przyniósł rozstrzygnięcia (w pierwszym nie został spełniony wymóg zgłoszenia się do konkursu co najmniej dwóch kandydatów, w drugim komisja wyłoniła kandydata spośród trzech zgłoszonych osób, jednak zrezygnował on z objęcia stanowiska). A zatem zgodnie z prawem, zarząd województwa wskazał kandydata – Marka Staszewskiego.

Marek Staszewski był w latach 1999-2003 r. zastępcą dyrektora ds. finansowo – administracyjnych Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych, a w latach 2003-2012, po likwidacji kas, Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Piastował również funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Od roku 2013 r. do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. W tym czasie znacznie usprawnił kondycję finansową tego szpitala. Ostatnio był dyrektorem ds. ekonomicznych i inwestycyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Jak podkreśla wicemarszałek Roman Kolek, Marek Staszewski posiada wiedzę, umiejętności, duże doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, które są niezbędne do kierowania taką placówką, jak Opolskie Centrum Onkologii.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy