Trzynaście inicjatyw dla obszarów wiejskich

Ciekawe działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne otrzymały dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wojskich. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano z beneficjentami umowy na realizację tych zadań.

Pieniądze otrzyma m.in. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Jarosława Nosala, dyrektora OODR cieszy, że dofinansowanie otrzyma wszystkie siedem złożonych projektów. – To szeroko pojęte działania, szkoleniowe, edukacyjne, informacyjne, konkursowe, w większości będące kontynuacją już realizowanych zadań. Począwszy od AGROLIGI, konkursu Najaktywniejszy Lider Obszarów Wiejskich, do projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii – wyjaśnia.

Ze wsparcia skorzysta również Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, organizator dożynek– powiatowo – gminnych, które odbędą się w tym roku w Złotnikach. Jego dyrektor Mariusz Staniów potwierdza, że pomoże ono urozmaicić formułę święta plonów. Na ciekawy pomysł wpadła Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. – Będziemy realizować projekt pod wdzięcznym tytułem „Gramy o swoje” – nowe umiejętności członków lokalnych grup działania województwa opolskiego z zakresu tworzenia gier terenowych – wyjaśnia Sylwia Kus, prezes LGD. Jak mówi, gry terenowe są coraz bardziej popularne, zwłaszcza za granicą, angażują do wspólnej rozrywki całe rodziny, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, ale również seniorów. – Potencjał terenów rolniczych i turystycznych, rzeka oraz drewniane kościółki można z powodzeniem wpleść w gry terenowe i poznać, jakie skarby natury są w naszej okolicy. Będziemy szkolić się, wyjeżdżać, uczyć się organizacji gier terenowych, współpracując przy tym z LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Stowarzyszeniem LGD „Wokół Łysej Góry” – precyzuje Sylwia Kus.

– Wieś staje się bardzo atrakcyjna głównie dzięki programom unijnym. Wszyscy nauczyliśmy się z nich korzystać. To mnóstwo wspaniałych, różnorodnych inicjatyw. Dzisiejsze spotkanie jest tego doskonałym przykładem – mówił członek zarządu województwa Antoni Konopka, podpisując umowy w imieniu samorządu województwa.

 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach przeznaczy pieniądze KSOW na wydanie publikacji wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), biuletynu oraz listy odmian zalecanych za ostatni rok w ujęciu trzyletnim. Umowę na realizację zadania podpisał dyrektor SDOO Krzysztof Gawęcki.

Trzynaście podpisanych dziś umów opiewa na łączną kwotę ponad 209 tys. zł.

KK

Nasze serwisy