240 tysięcy złotych na uatrakcyjnienie życia na wsi

Budowa pomostu i platformy widokowej na rzece Swornica w Brynicy, turniej „Złota Kosa”, spotkania w ramach 100-lecia niepodległości Polski, zawody sikawek konnych w Szemrowicach, jarmarki – to niektóre wydarzenia, które zostały dofinansowane w ramach konkursu wspierającego inicjatywy na obszarach wiejskich.

Do konkursu w ramach wspierania Odnowy Wsi Opolskiej wpłynęło 41 ofert, z czego 22 uzyskały dofinansowanie. Łączna kwota przeznaczona na ten program to prawie 240 tysięcy złotych. Przedstawiciele wyłonionych w konkursie organizacji podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowy.

Członek zarządu województwa Antoni Konopka  mówi, że program Odnowy Wsi ma już 20 lat. W pierwszym etapie nastawiony był on na poprawę estetyki opolskich miejscowości, następnie aktywizowano lokalną społeczność i realizowanie wspólnych zadań, a teraz akcent położony jest na bioróżnorodność. – Wsparcie tych propozycji finansowane jest w ramach grantów. Konkurs i program cieszą się dużym zainteresowaniem. Współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniami i samorządami, ale również szkołami. Zależy nam na zaangażowaniu młodzieży – mówi Antoni Konopka.

Tomasz Paluch z Lokalnej Grupy Działania Dolina Stobrawy od 8 lat organizuje Opolski Jarmark Folkloru. W tym roku impreza odbędzie się 23 czerwca w trakcie Dni Kluczborka.

– Promujemy lokalną twórczość, przygotowujemy warsztaty m.in. ceramiki, rzeźbienia w drewnie. Odwiedzający mogą zakupić lokalne produkty i rzemiosło. Promujemy twórców ludowych. Dzięki otrzymanej dotacji wszystko możemy urozmaicić bogatą ofertą artystyczną. Promujemy wieś w mieście. Pokazujemy co jest u nas najlepszego  – mówi. W trakcie wydarzenia prezentować się będą również wioski tematyczne.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice po raz osiemnasty przygotowuje turniej „Złota Kosa”.  Corocznie do Piątkowic przyjeżdżają drużyny, które rywalizują ze sobą wykorzystując tradycyjne metody żniwowania. Dariusz Nowaczyk, prezes stowarzyszenia, przypomina, że celem konkursu jest przypomnienie, jak wiele lat temu uprawiano pole. – Klepiemy kosę, młócimy cepem, rzniemy sierpem. Metody te przechodzą do zapomnienia, ale my staramy się pokazać żywą historię – tłumaczy. W trakcie imprezy prezentowana jest śląska kuchnia, odbywają się folklorystyczne występy.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi – Włodary – „Villa Vlokmari” będzie organizować obchody 100-lecia niepodległości „Polsko Jesteśmy”. W ramach pomysłu zorganizowany zostanie bieg niepodległości,  mieszkańcy otrzymają flagę Polski, w centralnym punkcie Włodar ustawiony zostanie maszt, a obok niego zamontowany „stół niepodległościowy”. – Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych wydarzeniach – mówi Krzysztof Bernacki.

KK/PW

Nasze serwisy