Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

realizowanych w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  od 12 marca do 28 marca 2018 r.

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy