Inwestycje przede wszystkim

Na ostatniej w tym roku sesji sejmiku radni województwa uchwalili budżet na rok 2018.

Jego dochody zaplanowano na 546 mln złotych, a wydatki na kwotę 549 mln złotych. Prawie 46 proc. budżetu stanowić będą wydatki majątkowe, które wyniosą 251 mln złotych. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zwracał uwagę na trzy obszary inwestowania – 19 inwestycji drogowych za kwotę 187 mln złotych oraz zakup za ponad 25 mln zł elektrycznych zespołów trakcyjnych, projekty realizowane w ramach programu „Opolskie dla rodziny” (opieka przedszkolna, szkolnictwo zawodowe, wsparcie sektora ekonomii społecznej). Trzecią sferą inwestowania będą placówki naukowe, kulturalne i ochrony zdrowia, które dzięki zapewnionemu wkładowi własnemu (samorząd na ten cel przeznaczył 30 mln złotych) mogą pozyskać fundusze na swój rozwój, wielokrotnie przekraczający tę kwotę. I tak szpitale wojewódzkie oraz Uniwersytecki Szpital Klinicznyy, dla których zagwarantowano w budżecie 7,5 mln złotych, zrealizują inwestycje za 52 mln złotych. W kulturze inwestycje planowane są w czterech instytucjach – Teatrze im. Kochanowskiego (32 mln złotych), Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych (4 mln zł), Muzeum Śląska Opolskiego (4,2 mln zł) oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (3,5 mln złotych). Przewidziany dla nich wkład własny to 2,2 mln złotych. Z kolei w ramach przedsięwzięć związanych z programem „Opolskie dla rodziny”  planuje się 15 projektów za kwotę 30 mln złotych.

W ocenie klubu koalicyjnego PSL, MN, PO największym walorem budżetu jest jego proinwestycyjny charakter oraz bezpieczny poziom długu, którego wskaźnik wyniesie 4,7 proc. przy dopuszczalnym 13 procentowym.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 22 radnych, spośród 27 obecnych. Cztery głosy były przeciwne, a jeden wstrzymujący.

 

Sejmik przyjął także apel w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami Polski. Z raportu, który przygotował NIK wynika, że na ubezpieczonego Opolanina przypada średnio o 9,6 proc. mniej pieniędzy niż na innych obywateli, a w porównaniu do województwa mazowieckiego jest to o 19 proc. mniej. – Efektem tych dysproporcji jest przede wszystkim wydłużenie czasu do specjalistów. Opolski pacjent najdłużej w Polsce czeka na poradę kardiologa, a w 2016 roku czas oczekiwania na operację katarakty wynosił 1000 dni – mówił wicemarszałek Roman Kolek.

Na zakończenie sesji odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem biskupa Andrzeja Czai, ordynariusza opolskiego. Złożył on zebranym trzy życzenia: na najbliższe dni – by przygotować samego siebie do świąt, na święta – przenikliwego spojrzenia, które dostrzeże znak wiary i miłości oraz na rok 2018 – szacunku, wzajemnego zrozumienia, zgody, czerpania siły z Ducha Świętego.

MS

Informacje o budżecie na 2018 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy