Bezpieczniej w Opolu – Żerkowicach

Nowa dzielnica stolicy województwa doczeka się remontu ważnego odcinka drogi. Dziś (1 września) nastąpiło uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie inwestycji.

Beneficjentem zadania pt. Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13 + 947 do km 15 + 599 jest miasto Opole. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 7 500 000,00 złotych, z czego 6 187 500,00 złotych stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Umowę o dofinansowanie projektu wręczyli Prezydentowi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu – marszałek Województwa Andrzej Buła oraz członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Jak zgodnie podkreślili, realizacja tej inwestycji jest niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy. – To inwestycja od wielu lat wyczekiwana. Mam nadzieję, że wpłynie ona na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pieszych oraz poprawi estetykę otoczenia drogi. Staramy się oprócz dużych inwestycji, jak budowa obwodnic Czasnowąsów, Dobrodzienia, Malni czy Choruli, zwracać uwagę na potrzeby mieszkańców takich jak to miejsc. Samorządy to bardzo ważni partnerzy w inwestycjach drogowych i infrastrukturalnych – potwierdził. O znaczeniu inwestycji mówił również członek zarządu województwa Szymon Ogłaza – Zadanie zostanie zrealizowane na bardzo wysokim standardzie. Oprócz nawierzchni drogi powstanie potrzebny dla mieszkańców chodnik, oświetlone przejście dla pieszych, tablice wyświetlające prędkość – wymienił. Jak uzupełnił, wykonanie tej inwestycji było możliwe dzięki oszczędności na dużych zadaniach. W związku z tym, na początku tego roku było możliwe przeprowadzenie postępowania konkursowego, umożliwiając tym samym jej realizację.

Zakończenie zadania, którego realizacja rozpocznie się wiosną przyszłego roku, planowane jest na koniec października 2018 r. W wyniku jego realizacji miasto Opole zyska 1,65 km wyremontowanej drogi, przebudowę odwodnienia, skrzyżowań i zjazdów do posesji. Zbudowany zostanie chodnik, przejścia dla pieszych, obniżone krawężniki,  pochylnie w rejonie przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji. Powstanie oświetlenie w obrębie przejść dla pieszych, zbudowany azyl oraz „kocie oczka”. Inwestycja przewiduje również powstanie zatoki autobusowej. Całość uzupełni zastosowanie aktywnego oznakowania o stałej i zmiennej treści w tym znaku wyświetlającego aktualną temperaturę powietrza i nawierzchni drogi oraz miernika prędkości w formie tablicy pokazującej prędkość pojazdu. Krzyżowania zostaną dostosowane do parametrów poruszających się pojazdów, skorygowane zostaną również łuki drogi.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy