Zyskają mieszkańcy i wspólna przestrzeń

W siedzibie Aglomeracji Opolskiej marszałek województwa Andrzej Buła oraz członek zarządu województwa, Szymon Ogłaza, wręczyli beneficjentom umowy na dofinansowanie projektów realizowanych przez Aglomerację Opolską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektów to ponad 47,8 mln złotych, zaś dofinansowanie – 32,3 mln złotych.

Projekty związane są ze strategiami niskoemisyjnymi, ochroną różnorodności biologicznej i dziedzictwem kulturowym.

I tak Miasto Opole otrzyma dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy z nich zatytułowany „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego” (dofinansowanie 25,5 mln złotych) zakłada m.in. budowę centrum przesiadkowego „Bike&Ride i obiektu „parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie. Ma tam powstać 80 stanowisk postojowych dla samochodów oraz około 300 miejsc na rowery. Podobne centrum przesiadkowe zaplanowane jest w rejonie dworca Opole Grotowice. Pomieści 32 pojazdy oraz 45 rowerów.

Drugi z projektów Opola (dofinansowanie 4 mln złotych) dotyczy przebudowy placów miejskich – św. Sebastiana oraz Jana Pawła II. Projekty przewidują prace budowlane, nowe nasadzenia zieleni, posadowienie elementów małej architektury, nowe oświetlenie.

Z kolei Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizować będzie projekt „Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne” (dofinansowanie 531,8 tys. złotych), który obejmie zasięgiem wszystkie gminy skupione w AO. W jego ramach zaplanowano warsztaty, konkursy, lekcje, wykłady, konferencje naukowe poświęcone bioróżnorodności.

Czwarta z wręczonych umów na dofinansowanie o wartości ok. 6 mln złotych dotyczyła opolskiej spółki „Wodociągi i Kanalizacje”, która realizuje projekt zatytułowany „Kropla historii – stworzenie szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach WiK przy ulicy Oleskiej 66”. Przewidziano m.in. adaptację i przebudowę takich budynków jak dawny zbiornik wody, wieża ciśnień, dawny osadnik popłuczyn, budowę łącznika pomiędzy tymi budynkami. W efekcie powstaną sale wystawiennicze, w których będzie można obejrzeć dawne urządzenia techniczne i skorzystać z nowoczesnych technik multimedialnych.

Wręczając umowy, marszałek Andrzej Buła, zauważał, iż realizowane projekty są kolejnym przykładem dobrej współpracy samorządów województwa opolskiego. – Wykorzystujemy europejskie pieniądze w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Nasi mieszkańcy potrafią docenić to, co robimy. Ważne, by o tych finansach mówić głośno, bo pozwalają się nam one rozwijać. Mam nadzieję, że niebawem przyjedziemy na dworzec kolejowy w Opolu, zostawimy auto, przesiądziemy się na rower i doświadczymy „kropli historii” – mówił marszałek. Podkreślił też, że projekty uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewidują partnerstwo organizacji pozarządowych.

Szymon Ogłaza stwierdził, że jako mieszkańca Opola cieszy go, iż projekty dotyczą stolicy województwa, bo przysłużą się jej mieszkańcom, podniosą atrakcyjność miasta.

Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, który odbierał dwie umowy, zwracał uwagę, iż budowa centrów przesiadkowych jest pierwszym krokiem do utworzenia kolei aglomeracyjnej. – Przejazd pociągiem z dworca Opole-Zachodnie do centrum trwa pięć minut, samochodem około 30 minut – mówił. – Z kolei modernizacja placów miejskich to wspólne staranie – marszałka i moje, by przestrzeń publiczna wyglądała pięknie. Marszałek modernizuje teatr, my skwer w jego sąsiedztwie – dodał prezydent Wiśniewski.

Obecna na spotkaniu Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, zapowiedziała, iż na sierpień zaplanowane jest podpisanie umów o wartości 200 mln złotych.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy