Ruszają oczekiwane inwestycje drogowe

Ponad 2 400 000 zł wyniesie koszt prac na drogach wojewódzkich, które wspólnie zrealizują samorząd województwa z samorządem Kędzierzyna-Koźla. Dziś w kędzierzyńsko-kozielskim magistracie podpisano w tej sprawie umowy.

 Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła we współpracy z prezydent miasta Kędzierzyna–Koźla Sabiną Nowosielską przeprowadzi w roku 2017 modernizację drogi wojewódzkiej nr 423 w ciągu ul. Kłodnickiej w najbardziej newralgicznych i wymagających wykonania gruntownych zmian miejscach. Te działania to m.in. efekt zgłoszeń i informacji przekazywanych przez mieszkańców, którzy wskazywali potrzeby zmian w miejscach szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności.  Planowane inwestycje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz zapewnić płynność ruchu na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza zaś dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15, w obrębie skrzyżowania ul. Kłodnickiej z ul. K. Szymanowskiego oraz ul. Kłodnickiej z ul. Kłosową zostaną wybudowane przejścia dla pieszych, wyposażone w sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych. W ramach tej inwestycji zostaną też przebudowane chodniki oraz zostaną zamontowane płyty integracyjne, ułatwiające korzystanie z przejść osobą niepełnosprawnym. Ponadto zostanie zmodernizowana geometria tych skrzyżowań oraz wymieniona nawierzchnia jezdni. Także w ciągu ul. Kłodnickiej przebudowany zostanie  odcinek o długości około 900 metrów – od nowego włączenia ul. Elewatorowej (budowany przez K.Koźle) w kierunku Krapkowic. Zdanie to obejmie  modernizację jezdni drogi 423 oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Leśnicy.

 

Kolejną inwestycją będzie wybudowanie nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 418, czyli ul. Głubczyckiej, na długości 800 m, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej części miasta.

 Szymon Ogłaza, który podpisywał umowy w imieniu władz wojewódzkich mówił, że te trzy inwestycje to niemały koszt, przekraczający możliwości finansowe władz regionu czy z te pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. – Są jednak bardzo ważne, potrzebne, wielokrotnie o nie wnioskowano, dlatego składamy ukłon w stronę prezydent Sabiny Nowosielskiej, która zechciała w nich uczestniczyć – dodawał. Wskazywał, że taka współpraca jest przez władze regionu bardzo ceniona. Prezydent Sabina Nowosielska zaś podkreślała, że od dawna oczekiwana była zwłaszcza budowa ścieżki rowerowej, zwłaszcza przez tych, którzy chcą dojechać do Dębowej.

 Miasto Kędzierzyn – Koźle współfinansowało dokumentację dla budowy sygnalizacji świetlnych i ścieżki rowerowej oraz przekazało dotację na realizację tych zadań w wysokości 700 tys. zł,  a Województwo Opolskie 1,7 mln zł.

VR

 

Nasze serwisy