Janko Muzykant pilnie poszukiwany

Od 5 do 30 kwietnia można zgłaszać wnioski o przyznanie stypendium marszałka województwa opolskiego w dziedzinie artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

 

Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel w roku 2017 – 100 tysięcy złotych. Stypendia przyznawane po raz pierwszy – jak informował marszałek Andrzej Buła – to rodzaj eksperymentu, który ma wyłonić młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych. Przyznane w jednorazowej kwocie 7.600 złotych pozwolą doskonalić warsztat twórczy, pogłębić umiejętności i wiedzę.

Stypendia wyłaniać będą najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze.

Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium to pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie naszego województwa, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze, inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki.

Stypendystów wyłoni kapituła złożona z wybitnych autorytetów w sferze kultury. Zaproszenie marszałka do udziału w niej przyjęli: profesorowie Stanisław Nicieja, Marek Masnyk i Mirosław Lenart oraz dr Grzegorz Gajos (Uniwersytet Opolski), a także dr Przemysław Neumann (Filharmonia Opolska), Norbert Rakowski (Teatr im. Jana Kochanowskiego), Rafał Mościcki (Stowarzyszenie Opolskie Lamy), prof. Piotr Maniurka (Muzeum Diecezjalne w Opolu).

– O wadze regionu świadczy nie tylko jego potencjał ekonomiczny, ale także kulturowy. Jeśli odwiedzamy różne kraje Europy, to raczej nie śladami fabryk, a tradycji, kultury, wybitnych postaci. Ideą „Marszałkowskich Talentów” jest promowanie młodych, zdolnych ludzi i pokazywanie, że w naszym regionie panuje przyjazny im klimat, stąd pochodzą, tu mogli rozwinąć skrzydła i tu będą z sentymentem wracać – powiedział prof. Mirosław Lenart, jeden z członków kapituły.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30. Ogłoszenie o naborze – na stronie  http://bip.opolskie.pl/2017/04/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy