Tworzą wizję województwa

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego. Przygotowana została diagnoza regionu. A opolskie stawiane jest przez specjalistów za wzór pod względem dialogu społecznego w tym procesie. Specjalną konferencją oficjalnie zainaugurowano kolejny prac nad kierunkami rozwoju regionu.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wojciech Dziemianowicz, współtwórca diagnozy województwa opolskiego, a zarazem ekspert i doradca przy tworzeniu strategii województwa opolskiego, chwalił region za umiejętność współpracy na wszystkich szczeblach. – Doceniam to, że w województwie opolskim już na etapie prac wstępnych rozmawiamy z mieszkańcami, przedsiębiorcami, otoczeniem biznesu – po to, żeby konsultacje strategii były już tylko formalnością. To, co jest sednem strategii, tworzone jest przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców – podkreślał profesor i mówił, że pod tym względem wyróżniamy się na tle całej Polski. Władze województwa mają chęć słuchania i dyskutowania. Wojciech Dziemianowicz, jako ekspert zewnętrzny wspierający proces tworzenia strategii uważa, że opolskie to region kompaktowy, zróżnicowany kulturowo. – Zawsze patrząc na Opolszczyznę biorę pod uwagę jego położenie. Z jednej strony jest tutaj trudniej przyciągać inwestorów, którzy wybierają duże, sąsiednie metropolie, ale z drugiej strony są też przedsiębiorcy, którzy szukają innych atutów. Te można znaleźć właśnie tutaj, a dowodzą tego wskaźniki gospodarcze. Nie odbywa się to jednak bez dużego wysiłku – zaznaczał.

Atutem województwa jest kapitał społeczny. – Tutaj potrzebne jest dalsze rozwijanie współpracy z sektorem edukacji. Kształcące się w regionie osoby powinny brać pod uwagę dominujące w województwie specyficzne branże – podkreślał Wojciech Dziemianowicz dodając, że region powinien pracować nad rozwojem, tak jak obecnie, w ramach subregionów.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła mówił, że atutem województwa jest umiejętność współpracy wszystkich środowisk. – Chcielibyśmy, aby w tym dokumencie znalazły się doświadczenia i refleksje praktyczne. Tworząc go należy w umiejętny sposób zawrzeć w nim to, co ważne jest dla mieszkańców. Chciałbym, aby strategia była tak napisana, aby każdy znalazł tam cząstkę siebie. Ważne są nasze doświadczenia, abyśmy nie popełniali błędów i potrafili zmierzyć się z dużymi sąsiadami, znaleźli to, co jest unikatowe w naszym województwie – mówił marszałek. Podkreślał, że w przygotowaniu strategii uczestniczy bardzo wiele osób, każdy też może dołożyć do niej swoje refleksje. – Im będziemy mocniejsi w naszych pomysłach i przekonaniach, tym bardziej będziemy skuteczni i atrakcyjni. Bardzo ważna jest komunikacja i dialog partycypacyjny. Z tego rodzą się nowe pomysły i idee – kontynuował Andrzej Buła.

Profesor Krystian Heffner, geograf i regionalista, mówiąc o przestrzennych uwarunkowaniach rozwoju  województwa opolskiego podkreślał silną pozycję województwa na mapie Polski. Według niego należy wykorzystać położenie regionu, który może być konkurencyjny, mimo sąsiedztwa dużych aglomeracji wrocławskiej i górnośląskiej. – Może to być potencjał do rozwoju, pod warunkiem dobrego skomunikowania centrum województwa opolskiego z otoczeniem zewnętrznym czyli Warszawą, Wrocławiem, Katowicami, Ostrawą, Krakowem, Berlinem czy dalej Londynem – mówił w trakcie spotkania w Filharmonii Opolskiej Krystian Heffner.

Co do wyzwań profesor zauważał, że aglomeracja opolska jest słabo zaludniona, choć silnie zurbanizowana. Całe województwo opolskie nadal zmaga się z problemem depopulacji, do tego dochodzą wyjazdy migracyjne zarówno do większych miast, jak i  za granicę. Zmniejsza się również liczba młodzieży chcącej studiować w Opolu. Atutem naszego województwa jest zaś poprawiający się komfort życia i spadek ubóstwa.

W ostatnich latach jedynie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 –2020 zainwestowano w rozwój regionu prawie 4 miliardy złotych. Najwięcej pieniędzy wydaje się na budowę i modernizację dróg, obiektów służby zdrowia, nauki, kultury, sportu oraz infrastrukturę techniczną (budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, urządzeń i obiektów zabezpieczeń przeciwpowodziowych). Województwo opolskie już w 100% zrealizowało swoje plany w dziedzinie gospodarki odpadami zapisane w ramach RPO, a w 93% w dziedzinie infrastruktury społecznej.

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2030 zaprezentowana zostanie radnym w grudniu 2020 roku.

PW

Uwarunkowania przestrzenne – prof. K. Heffner

Partycypacja społeczna – dr D. Mliczyńska-Hajda

Opolskie – proces strategiczny – prof. W. Dziemianowicz

Proces strategiczny – ZWO Sz. Ogłaza

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy