XV Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych z województwa opolskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu, którego organizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Termin składania zgłoszeń do Konkursu mija 31 marca 2017 roku.

Więcej o konkursie  na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zaproszenie do udziału w Konkursie

Zgłoszenie do udziału w Konkursie

Regulamin Konkursu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy