Rada o 1% i regulaminach

Obradująca na dziesiątym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego dyskutowała o tym, jakie kroki należałoby podjąć, by jeden procent podatku odpisywany przy rocznych zeznaniach podatkowych pozostawał w naszym regionie i zasilał działające w nim organizacje pożytku. Dotąd zaledwie 20 proc. odpisów podatkowych pozostaje w województwie.

Stwierdzano, że odbywać się to powinno wielopłaszczyznowo poprzez akcje promocyjne, przedsiębiorców, środowiska emeryckie, same organizacje, które mogłyby pokazywać, jak wykorzystały z pożytkiem przelane na ich konto pieniądze.

W drugiej części posiedzenia dopracowywano regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą działalności pożytku publicznego. Ustalono m.in., iż kapituła konkursu liczyć powinna 7 lub 9 członków rekrutujących się spośród przedstawicieli marszałka województwa, Rady Działalności Pożytku, a także środowisk naukowych.

Dyskutowano również o regulaminie konkursu „Super Niezapominajka”. Jest to nowa inicjatywa, której celem będzie wyłonienie spośród laureatów „Opolskiej Niezapominajki” z lat 2014-2016 najlepszej organizacji. Ten wybór ma poprzedzić ankieta adresowana do laureatów, a potem wizytacje i rozmowy bezpośrednie.

MS

Nasze serwisy