Trafna diagnoza – skuteczne leczenie

W Opolskim Centrum Onkologii otwarto 8 marca nową pracownię wyposażoną  w tzw. PET-TK czyli pozytonową tomografię emisyjną połączoną z tomografią komputerową. To obecnie najbardziej nowoczesna metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystywana przy wykrywaniu, monitorowaniu i leczeniu nowotworów.

Województwo opolskie było dotąd jednym z dwóch regionów, które takiego urządzenia nie posiadało. Pacjenci korzystali z tego rodzaju usług medycznych w sąsiednich województwach (rocznie około 500 osób). – Ze względu na ograniczony dostęp nie wszyscy mogli się na badanie dostać. Zapotrzebowanie więc szacuję na około tysiąc osób rocznie – mówi Wojciech Redelbach, dyrektor OCO. I dodaje, że na przeszkodzie w zakupie PET stały przede wszystkim względy finansowe. Takie urządzenie (opolski PET kosztuje ok. 11 mln złotych) wraz z budową pawilonu, to koszt rzędu 20 mln złotych.

Ciężar budowy oraz zakupu PET TK wzięła na siebie spółka Voxel, która ma duże doświadczenie w tego typu diagnostyce, dość wspomnieć, że podobne pracownie ma w pięciu innych ośrodkach w kraju (Opole jest szóstym), wykonuje około 150 tysięcy badań rocznie, produkuje radiofarmaceutyki. Pozwolenie na zawarcie partnerstwa publiczno-prywatnego wyraził samorząd województwa (OCO jest szpitalem samorządowym). Dzięki temu powstał nowoczesny pawilon, wyposażony w nowoczesny aparat.

Badanie PET -TK jest szczególnie istotne w diagnostyce nowotworowej, bo pozwala zidentyfikować zmiany, które nie zostałyby wychwycone przez inne metody diagnostyczne. Pozwala też określić bardzo wczesne zmiany, a czas – jak wiadomo – w terapii onkologicznej ma kapitalne znaczenie. I co ważne: pozwala na lokalizację guza pierwotnego w sytuacji istnienia przerzutów o nieznanym punkcie wyjścia. Nie było to możliwe przy użyciu innych dostępnych metod – wyjaśnia dyrektor Wojciech Redelbach.

Prezes Voxel S.A. dr Krzysztof Fujak dodaje, że PET-TK coraz częściej wykorzystywany jest także przy planowaniu radioterapii i kontroli jej skuteczności, dzięki czemu podnosi efektywność leczenia. – Badanie jest bezpieczne i bezbolesne. Pacjent otrzymuje glukozę i izotop promieniotwórczy. W miejscu chorobowym  następuje gromadzenie glukozy. Dane te zbierane są na detektorze i przesyłane do diagnostyka – wyjaśnia.

Umowa z OCO na dzierżawę pawilonu zawarta została na 10 lat, spółka przeszkoliła także i zatrudnia na potrzeby opolskiego PET kadrę specjalistów (lekarze i technicy). Przy badaniach pracować będzie docelowo 10 osób.

W trakcie otwarcia pracowni prezes Krzysztof Fujak zadeklarował, że spółka będzie sponsorem 100 badań dla mieszkańców województwa opolskiego. Ich koszt, to 330 tys. złotych. Ta deklaracja jest istotna choćby z tego względu, że nie ma jeszcze kontraktu na sfinansowanie usług z NFZ.

– Jednym z naszych priorytetów w ochronie zdrowia jest gwarantowany dostęp do usług medycznych dla wszystkich mieszkańców województwa. Liczę więc, że resort zdrowia spełni nadzieje zarówno menedżerów ochrony zdrowia, jak i pacjentów i algorytm, według którego przeliczane są koszty usług medycznych, będzie dużo korzystniejszy – stwierdził obecny w OCO wicemarszałek Roman Kolek.

MS

Nasze serwisy