Fundamenty współpracy

 

– Chcemy we współpracy zagranicznej zbudować solidne fundamenty – zarówno formalno-prawne, jak i osobowe. Każdy, kto podejmie inicjatywę gospodarczą, kulturalną czy inną w sferze międzynarodowej, będzie mógł liczyć na pomoc naszych pracowników – mówił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, na XXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, poświęconej priorytetom współpracy zagranicznej.

Od początku funkcjonowania samorządu regionalnego, województwo opolskie zawiązało 11 partnerstw: z Galicją w Hiszpanii, Bazylikatą we Włoszech, Nadrenią – Palatynatem w Niemczech, Komitatem Fejer na Węgrzech, Obwodem Iwano-Frankiwskim na Ukrainie, Krajem Ołomunieckim w Czechach, austriacką Styrią, rumuńskim Aradem, a także z regionem Fujian w Chinach i francuską Burgundią. Jedenaste porozumienie ma charakter czterostronny i podpisały je oprócz Opolskiego, Burgundia, Nadrenia-Palatynat i Kraj Środkowoczeski.

Jak informował Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Współpracy i Promocji Regionu UMWO, w tych kontaktach około 40 proc. inicjatyw dotyczy Nadrenii-Palatynatu, 17 proc. wymiany czeskiej, a 14 proc. Ukrainy. W nowo tworzonym dokumencie związanym z priorytetami współpracy zagranicznej akcent położono m.in. na rozwój gospodarki, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu, wspieranie uczelni w prowadzonych przez nie badaniach innowacyjnych, a także wspieranie środowisk polonijnych.

W najbliższym czasie Opolskie podpisze porozumienie o współpracy z indyjskim stanem Uttarakhand. Radni przyjęli w tej sprawie memorandum. Indyjski stan ma już w naszym województwie swój przyczółek w postaci pałacu w Sulisławiu, gdzie mieści się Fundacja Centrum Współpracy Polska-Indie oraz Instytut Jogi i Ajurwedy. Uttarakhand, oprócz rozwiniętego rolnictwa i turystyki, jest mekką medycyny holistycznej i homeopatycznej.

Radni na lutowej sesji wysłuchali sprawozdań z działalności biur w Brukseli i Moguncji. Za podejmowane inicjatywy i aktywność dziękowali pracownikom tych biur (Pawłowi Blizińskiemu i Przemysławowi Łebzuchowi) zarówno marszałek Andrzej Buła, jak i przewodniczący Sejmiku – Norbert Krajczy.

Sejmik wyraził zgodę na wykupienie przez samorząd województwa udziałów w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Ma on czterech udziałowców – oprócz samorządu województwa (1000 udziałów), udziałowcem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (2300), powiat strzelecki (150) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1415). Ten ostatni poinformował o zamiarze zbycia swoich udziałów. Poza samorządem województwa pozostali partnerzy nie byli zakupem zainteresowani. – Posiadanie większości udziałów sprawi, że będziemy mieli większy wpływ na funkcjonowanie ORFPK – wyjaśniał skarbnik Stanisław Mazur.

Radni wystosowali apel do ministra sportu i turystyki, aby nie zmieniał dotychczasowego systemu dofinansowania inwestycji sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Samorząd województwa wspierał i koordynował dotychczasowy rozwój bazy sportowej. Dzięki temu – jak przekonywał Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa – udało się na Opolszczyźnie wybudować 133 obiekty. Dofinansowanie wyniosło 88.430 tysięcy złotych, zaś wartość zrealizowanych inwestycji – 329,8 mln złotych. Tak więc do każdej otrzymanej złotówki samorządy dopłacały trzy swoje. Po zmianach dystrybucja pieniędzy odbywać się będzie centralnie.

Sejmik przyjął też uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej – Marszałkowskie Talenty. Ich zdobywcy – wybrani przez kapitułę składającą się z autorytetów w różnych sferach artystycznych: teatru, muzyki, plastyki, fotografiki itd. – otrzymają siedem tysięcy złotych, które przeznaczyć będą mogli na swój rozwój. Planuje się przyznanie ok. 13 stypendiów rocznie najbardziej uzdolnionym młodym ludziom.

MS

Protest do Ministra Sportu i Turystyki

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy