„Bliżej rodziny i dziecka” czyli wsparcie potrzebujących

Mieszkanie chronione otwarto dziś w Opolu przy ulicy Oświęcimskiej. To jedno  z 23 zadań projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, będącego uzupełnieniem inicjatyw zaplanowanych w ramach programu „Opolskie dla rodziny”, czyli tzw. specjalnej strefy demograficznej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Opolu. Partnerami w realizacji projektu są Opolski Centrum Demokracji FRDL i samorządy lokalne – oprócz miasta Opola także powiat krapkowicki i gminy: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie i Pokój.

Jego realizacja zakłada, że rodziny, przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze lub korzystające z pieczy zastępczej, będą mogły w szerszym zakresie korzystać z pomocy kompetentnych kadr, będą też miały ułatwione „wyjście na prostą”. – Projekt przewiduje dwa typy działań – na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. W sumie weźmie w nim udział około 1100 osób – mówi Agnieszka Gabruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, pomysłodawczyni projektu.

W gminach okazało się, że najbardziej brakuje im asystentów rodziny – około 5 tys. opolskich rodzin ma problemy opiekuńczo-wychowawcze, więc w regionie powinno z nimi pracować ponad 330 asystentów, a jest ich zaledwie 68. Odpowiedzią na ten problem ma być powstanie 15 stanowisk – asystentów rodziny, którzy po zakończeniu projektu będą nadal zatrudniani przez gminy na zasadzie zachowania trwałości miejsc.  Kolejnych 60 kandydatów na asystentów zostanie przeszkolonych przez partnera projektu – OCDL.

W projekcie,  oprócz tzw. miękkiego wsparcia, zaplanowano także powstanie trwałej infrastruktury – to trzy mieszkania chronione dla  osób usamodzielniających się, łącznie 10 miejsc –  dwa w Krapkowicach i jedno w Opolu (które właśnie  zostało otwarte). Kolejna inicjatywa, to powstanie siedmiu nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawców podwórkowych. Na realizację takiego wyzwania zdecydowały się gminy Pokój, Brzeg i Zdzieszowice. Gmina Pokój zaplanowała utworzenie pięciu takich stanowisk, a Brzeg i Zdzieszowice po jednym.  To tylko niektóre z 23 zadań, które realizowane będą w ramach projektu. Potrwa on do końca marca 2018 roku, a jego całkowita wartość to 4.851 tys. zł.

Otwarcie mieszkania chronionego w Opolu to finalizacja w ramach projektu zadania pt. „Indywidualny program usamodzielnienia realizowany w mieszkaniu chronionym”. Wyremontowane zostało mieszkanie dla 2 osób usamodzielnianych (zgodnie z planem 2 samotne matki i 2 dzieci), nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Miasto Opole znalazło w swoich zasobach komunalnych lokal – natomiast za pieniądze z projektu został on wyremontowany i wyposażony.  Ponadto w ramach tego zadania zatrudniony został pracownik socjalny, który będzie pomagał w procesie usamodzielniania mieszkańców.

Rozmowa z Agnieszką Gabruk, zastępcą dyrektora ROPS w Opolu:

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy