Nowe formularze instrukcji wypełniania wniosku o płatność i wniosku o płatność do działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone nowe wersje formularzy
dotyczące instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz wniosku o płatność do działania
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Operacje typu:
– Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – link
– Gospodarka wodno-ściekowa – link

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.
Operacje typu:
– Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów – link

Przedmiotowe formularze oznaczone są datą obowiązywania od 5 grudnia 2016 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy