Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 12.06.2017r. o naborze wniosków ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił w dniu 12 czerwca 2017 r. nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szczegóły pod linkiem

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy