Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: – Kształtowanie przestrzeni publicznej; – Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 30 kwietnia 2018 r. zostały przyjęte listy operacji informujące o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu:

Kształtowanie przestrzeni publicznej (7.4) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 12 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.;

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (7.6) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno – gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 12 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

 

Listy dostępne są pod następującymi linkami:

Kształtowanie przestrzeni publicznej (7.4)

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (7.6)

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy