Wytyczne nr3/1/2017

Od 1 kwietnia 2017 r. będą miały zastosowanie Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania i będą miały zastosowanie do wyboru operacji, dla których ogłoszenia o naborze zostały opublikowane po tym dniu.

Link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy