Trwa konkurs FLORIANY – czas na zgłoszenia

Marszałek Andrzej Buła objął patronatem honorowym ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych realizowane z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów. Konkurs FLORIANY właśnie trwa, a zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2017 roku.

Głównym celem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. Ochotnicze straże pożarne są często siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. W konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura i tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa oraz współpraca zagraniczna. Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz miesięcznik „Strażak” Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy