Ruch inwestycyjny na drogach

 

Poprawa komunikacji, lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych, większe bezpieczeństwo zmechanizowanych i pieszych użytkowników dróg – zapowiedział na rok przyszły Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za infrastrukturę.

A to wszystko za sprawą kilkunastu inwestycji o wartości 157 mln złotych, które w roku 2017 prowadzone będą na drogach wojewódzkich.

Szymon Ogłaza do zadań strategicznych zaliczył m.in. budowę obwodnicy Malni i Choruli (kwota 42 mln złotych), poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa (etap II) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Dobrodzień -Kocury (21,1 mln zł), a także rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna (14,3 mln złotych). Dzięki, której ułatwiony zostanie dojazd do Mosznej od strony Opola, a rowerzyści otrzymają wydzieloną ścieżkę.

Dobiega końca budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi po nowym śladzie w Strzelcach Opolskich. To rozwiązanie komunikacyjne pozwoli poprowadzić ruch w kierunku na Zawadzkie i nieco odciążyć centrum miasta. Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich – lada dzień zgłosi gotowość tego szlaku komunikacyjnego do odbioru. Skrócone także zostały z dwóch lat do kilkunastu miesięcy prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie. Także więc i ten odcinek zostanie niebawem oddany do ruchu.

W roku przyszłym kontynuowana będzie budowa obwodnicy Czarnowąsów (planowane zakończenie we wrześniu 2017 roku). Ze względu na szykujące się od 1 stycznia 2017 roku zmiany administracyjne, obwodnica w całości znajdzie się w obrębie miasta Opola. Będzie więc – jak informował Szymon Ogłaza – zarządzana przez prezydenta miasta,  bez zmian pozostaje prowadzący inwestycję – ZDW oraz wykonawca. Z przewidzianego na 107 mln złotych kosztu tej inwestycji, wykonawca przerobił już ok. 80 mln złotych. Największy obiekt mostowy na rzece Małej Panwi zaawansowany jest w 50 procentach, zaś pozostałe obiekty mostowe są w realizacji. Dotąd budowa obwodnicy przebiegała przez nowe tereny, była więc mało kolizyjna dla ruchu drogowego. Rok 2017 będzie trudniejszy – roboty odbywać się na tzw. starym śladzie drogi (m. in. będzie ona podnoszona), co wiązać się będzie z koniecznością objazdów i takim logistycznym zaplanowaniem dróg zastępczych, by dojazd w kierunku Namysłowa oraz na budowę nowych bloków Elektrowni odbywał się bez zakłóceń.

Oprócz ośmiu zadań strategicznych, zaplanowano w trybie konkursowym na rok przyszły, siedem zadań drogowych na szlakach o mniejszym natężeniu ruchu, ale ważnych ze względów na ruch lokalny. Sfinansowane one zostaną z oszczędności poprzetargowych. Szymon Ogłaza szacuje, że uda się w ten sposób wygospodarować około 60 mln złotych.

W latach 2004-2016 województwo opolskie zrealizowało zadania inwestycyjne o wartości 842,1 mln złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło 715,8 mln złotych.

MS

zadania-drogowe-realizowane-przez-wojewodztwo-opolskie

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy