Przyspieszenie dotyczy wszystkich


– Rząd przygotował plan przyspieszenia wydatkowania funduszy unijnych, a my, na poziomie naszego regionu, już się do tego dostosowaliśmy – mówił marszałek podczas 14. posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny.
Marszałek Andrzej Buła informował, że wraz z innymi włodarzami regionów uczestniczył dwa tygodnie temu w spotkaniu z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, podczas którego wnikliwie analizowano wydatkowanie funduszy w regionach. Na poziomie województwa już od dłuższego czasu działa międzyinstytucjonalny zespół, który na bieżąco monitoruje realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dyrektor departamentu koordynacji programów operacyjnych Karina Bedrunka dodawała, że tylko te pieniądze, które zostaną dobrze i szybko zainwestowane, zostaną w regionie. Dlatego apelowała o to, by dotrzymywać ustalonych terminów realizacji i rozliczania projektów. – Mamy ambitne plany zakontraktowania do końca tego roku 30% funduszy naszego regionalnego programu i wypłacenia 10%. Do końca 2018 roku już 85% funduszy RPO ma być zakontraktowanych, a ponad połowa – czyli 60% – wypłaconych. Dlatego też wszystkie środowiska w regionie, korzystające z funduszy unijnych, powinny trzymać się ustalonych terminów.

To rzeczywiście ambitne plany, bo na koniec października poziom płatności wyniósł nieco ponad 4,1% funduszy opolskiego programu regionalnego. Ten wskaźnik plasuje opolskie na pierwszym miejscu w kraju. Zastępca dyrektora DPO Jacek Partyka prezentował podczas posiedzenia Komitetu postęp realizacji RPO w regionie. Do końca października ogłoszono już 47 naborów wniosków na kwotę około 1,4 mld złotych, czyli na 36% środków RPO. Przez trzy pierwsze dni listopada ogłoszono 9 kolejnych naborów. Podpisano już umowy na ponad 652 mln zł, co stanowi 17% alokacji dla województwa. – Do końca tego roku planujemy jeszcze 11 naborów na ponad 330 mln zł – informował Jacek Partyka mówiąc jednocześnie, że taka informacja o postępie realizacji RPO będzie prezentowana podczas każdego posiedzenia Komitetu.

Członkowie Komitetu zapoznali się podczas posiedzenia z koncepcją strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w opolskim RPO. Zastępca dyrektora DPO Tomasz Hanzel mówił, że około 64,5 mln euro w programie przeznaczono na pożyczki i poręczenia – to niemal 7% całej kwoty RPO. Te instrumenty finansowe będą przeznaczone na sześć działań. To: innowacje w przedsiębiorstwach, nowe produkty i usługi, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna w mśp, efektywność energetyczna w mieszkalnictwie oraz – finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – zakładanie działalności gospodarczej. Dyrektor Hanzel prezentował nowy sposób wdrażania tych instrumentów mówiąc, że po tym spotkaniu Komitetu Monitorującego zarząd województwa, czyli Instytucja Wdrażająca, będzie mógł przyjąć wymaganą strategię inwestycyjną dla instrumentów finansowych w opolskim RPO.

VR

Nasze serwisy