Jeszcze bliżej rynku pracy

W Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji zainaugurowano projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”.

Uczestniczący w prezentacji tej inicjatywy marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, mówił, iż tym projektem inaugurujemy samorządowy rok szkolny. Życzył więc nauczycielom i dyrektorom szkół zawodowych, obecnych na spotkaniu, zbudowania atrakcyjnej i przyjaznej szkoły, która spełniałaby ambicje uczniów i ich rodziców, tworzyła przestrzeń, w której młody człowiek chciałby się rozwijać, realizować swoje pomysły i związać z regionem swoją przyszłość. Marszałek zauważył, iż trudno dziś wyobrazić sobie ucznia szkoły zawodowej, który nie ma kontaktu z biznesem, konkretną firmą, w której mógłby poznać tajniki zawodu i odnaleźć się na rynku pracy.

Przypomniał program stażowy dla absolwentów szkół wyższych, który dzięki dobremu skojarzeniu stażystów i pracodawców zaowocował tym, iż 70 proc. absolwentów otrzymało pracę w miejscach, w który odbywali staże. Poinformował też, że 20 września zainaugurowana zostanie klasa patronacka Multiserwisu. Wiadomo już, że 20 jej absolwentów będzie miało zagwarantowaną w firmie pracę.

Druga edycja projektu „Szkolnictwa zawodowego” będzie realizowana przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które zadba m. in. o nawiązanie kontaktów pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami. Partnerem będzie także Politechnika Opolska, która zorganizuje kursy przygotowawcze na studia techniczne, udostępni swoje branżowe laboratoria, a także poprowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Drugim partnerem będzie miasto Opole, które na bazie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego planuje doposażenie pracowni informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej, a także kursy na dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego, podyplomowe studia dla nauczycieli.

Jak informował Adam Koj, kierownik projektu, „Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” realizowane będzie od sierpnia 2016 do lipca 2018. Wartość projektu, to 8.801 tysięcy złotych. RCRE dedykuje go 918 uczniom i 47 nauczycielom (większość beneficjentów z obszarów wiejskich). Wśród planowanych zadań znajduje się m. in. doposażenie za kwotę 1,6 mln złotych 20 pracowni kształcenia zawodowego, organizacja staży i praktyk dla 600 uczniów, organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, eksperymentalne zajęcia warsztatowe, wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi branżowe, organizacja obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem. Realizowany przez RCRE projekt tym różni się od poprzedniego, że jest – jak zapowiedział Adam Koj – jeszcze bliżej rynku pracy.

MS

Nasze serwisy