Niemieccy politycy z opolską Odznaką

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymali Hartmut Koschyk i dr Christoph Bergner – dwaj niemieccy politycy z dużymi zasługami dla współpracy polsko-niemieckiej, zaangażowani w sprawy historii i kultury naszego regionu, współtwórcy dobrych relacji polsko-niemieckich w kontekście międzynarodowym i regionalnym.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek, wręczając kilka dni temu, w pałacu  w Kamieniu Śląskim, odznakę Hartmutowi Koschykowi podkreślał m.in. jego zaangażowanie w powstanie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, działania na rzecz mniejszości niemieckiej i wieloletnie ożywianie dialogu polsko-niemieckiego. Hartmut Koschyk  przez 27 lata był posłem do Bundestagu, a od 2014 pełni funkcję Pełnomocnika Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych.

W poniedziałek 6 listopada Odznakę otrzymał Christoph Bergner, poprzednik Koschyka na stanowisku pełnomocnika rządu federalnego, również wieloletni poseł do Bundestagu. To równie ważna postać dla rozwoju współpracy polsko- niemieckiej, zwłaszcza w naszym regionie.

Odznakę wręczał marszałek Andrzej Buła, a okazją było spotkanie zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację Konrada Adenauera w Polsce  – była to debata z udziałem polityków polskiej i niemieckiej sceny politycznej oraz ekspertów, dotycząca niedawnych wyborów parlamentarnych w Niemczech. W debacie uczestniczył m.in. Tomasz Siemoniak, który współpracował z Christophem Bergnerem w czasie, gdy pełnił funkcję  wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.  O tej współpracy wspomniał sam odznaczony, gdy dziękował za wyróżnienie.

Z wnioskiem o uhonorowanie obydwu polityków wystąpili poseł RP Ryszard Galla i przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy