Las, w którym nie śpiewa ptak

Delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego uczestniczyła w uroczystościach 75 rocznicy zagłady polskiej inteligencji w Czarnym Lesie k.Iwano-Frankiwska.

Miejsce egzekucji ponad 300 osób – przede wszystkim nauczycieli z przedwojennego Stanisławowa zostało odkryte w 1988 roku. Od tego czasu starani

em Towarzystwa Kultury Polskiej i jego prezesa Witalija Czaszczina na ogrodzonych mogiłach ustawiono krzyże, uporządkowano teren i odsłonięto pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia. Prace porządkowe i zagospodarowanie terenu prowadzone są na bieżąco przez Towarzystwo przy współudziale rodzin, konsulatu we Lwowie, Stowarzyszenia Polska Wschód oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W tegorocznych uroczystościach uczestniczył radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Mariusz Bochenek wraz z przedstawicielami Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Obecni byli także przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Kombatantów i Represjonowanych oraz asysta honorowa Wojska Polskiego licząca 63 żołnierzy.

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego otwarto wystawę fotograficzną pt „ Las, w którym nie śpiewa ptak”. W województwie opolskim mieszkają potomkowie rodzin pomordowanych nauczycieli i są zainteresowani stałym odwiedzaniem mogił i pomocą stronie ukraińskiej w opiece nad Czarnym Lasem.

Nasze serwisy