Unijne pieniądze na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w firmie

Informatyczne systemy obsługi klientów działające zarówno w firmie, jak i między przedsiębiorcą a jego klientem czy systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność firm – pieniądze z UE na tego typu inwestycje dostępne są dla opolskich przedsiębiorców w najnowszym naborze ogłoszonym przez OCRG.

Nabór ten został właśnie ogłoszony. Skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy tzw. wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. W puli dla opolskich firm jest tym razem 17,4 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski w ramach naboru będzie można składać od 12 do 19 września.

Zastępca dyrektora OCRG ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji Małgorzata Adamska, pytana o to, na jakiego typu przedsięwzięcia będzie można wykorzystać dofinansowanie w ramach tego naboru podała dla przykładu, że np. na systemy elektronicznej rezerwacji miejsc w hotelach czy mobilne aplikacje usprawniające lub poszerzające zakres działalności firm.

– Dofinansowanie w ramach tego naboru będzie też można uzyskać na zakup koniecznego do obsługi tworzonych systemów teleinformatycznych sprzętu – komputerów, serwerów czy oprogramowania” – dodała Małgorzata Adamska.

Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono sprecyzował, że główne typy przedsięwzięć, które będą mogły być realizowane w ramach tego naboru, dotyczyć mają: wsparcia – w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne – rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami; wsparcia informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw; wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla unowocześnienia i usprawnienia bieżącej działalności firm czy wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.

Dodatkowe preferencje będą mieć w tym naborze inwestycje dotyczące tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Opolskiego do 2020 r.
Warto też dodać, że minimalna kwota dofinansowania projektu w tym naborze może wynieść 100 tys. zł, a maksymalna – milion złotych. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż dwa lata. W zależności od wielkości firmy może ona liczyć na dofinansowanie w wysokości od 45 do 70 proc. wartości tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje nt. naboru na stronie http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-96-2_1_2_wsparcie_tik_w_przedsiebiorstwach.html

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy