Tworzą opolską markę

W Filharmonii Opolskiej, w czwartkowy wieczór, 14 kwietnia, rozstrzygnięta została trzynasta edycja konkursu „Opolska Marka 2015”.

Spośród 51 nadesłanych zgłoszeń, jury wybrało najlepszych w siedmiu kategoriach: produkt, produkt promujący region, eksport, rewitalizacja, innowacje, przedsiębiorstwo społeczne oraz CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – przedsiębiorstwo dla regionu. Te dwie ostatnie kategorie pojawiły się w konkursie po raz pierwszy.
Gratulując laureatom, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, mówił, iż uroczystość nadania „Opolskiej Marki” jest takim momentem, w którym możemy poczuć dumę z tego, co robią opolscy przedsiębiorcy – nadają życiu gospodarczemu ton, sprawiają, że lepiej wiedzie się mieszkańcom regionu. Marszałek pochwalił świat biznesu za mądre wykorzystanie funduszy europejskich w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Zostały one spożytkowane na rozwój firm, poprawę jakości produktów i ich unowocześnienie, wdrażanie nowych technologii. – Zadaniem konkursu OPOLSKA MARKA– przypomniał marszałek – jest wspieranie regionalnej przedsiębiorczości oraz docenienie tych, którzy w czasach ostrej konkurencji zdobywają nowe rynki. Pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności w gospodarce regionu są jednym z priorytetów władz województwa. Na to przeznaczamy m.in. dużą część unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Mamy do dyspozycji aż dziewięćset czterdzieści cztery miliony euro i musimy je dobrze spożytkować. Już uruchomiliśmy te pieniądze – pięćdziesiąt firm otrzyma wsparcie na działania promocyjne i proeksportowe w ramach pierwszego, już rozstrzygniętego, naboru dla przedsiębiorców z nowej unijnej puli. Do końca tego tygodnia trwa kolejny nabór – tym razem na projekty dotyczące innowacji w przedsiębiorstwach. Mamy na to 95 mln złotych, z których można dofinansować m.in. budowę, rozbudowę bądź zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego. Myślę, że to duża szansa dla naszych firm, które dzięki tym innowacyjnym przedsięwzięciom mogą wzmacniać swój potencjał na konkurencyjnym rynku. Dotąd wnioski złożyło sześć firm, kolejne sześć jest w generatorze wniosków – mówił marszałek.

W trakcie gali Opolskiej Marki głos zabierali laureaci. Adam Zadorożny, prezes Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem, mówił, iż rzadko się zdarza, by przedsiębiorcy działający na tym samym terenie chcieli ze sobą współpracować. A takim rzadkim przypadkiem jest Stowarzyszenie, które zawiązało kilkanaście firm działających w branży chemicznej i energetycznej. Na obszarze 80 ha zatrudniają kilka tysięcy pracowników, są krajowymi i światowymi liderami w tych dziedzinach. Jerzy Marciniak, którego spółka TIPAC zaprezentowała mały pojemniczek gastronomiczny (można doń włożyć łyżeczkę, cukier, saszetkę na herbatę) mówił o swoim wynalazku, że to najmłodsze, ale najukochańsze dziecko.

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Grand Prix w kategorii Przedsiębiorstwo Roku, firmie IFM Ecolink, która w 2011 roku jako pierwsza ulokowała się w Opolskiej Specjalnej Podstrefie Ekonomicznej (należącej do WSSE). Spółka produkuje okablowanie do czujników i systemów sterowania stosowanych w przemyśle, a przede wszystkim motoryzacji. Zatrudnia 305 osób. Lada dzień rusza Centrum Badań i Rozwoju, na 2017 rok planowane jest oddanie nowej hali produkcyjnej, gdzie powstawać będą innowacyjne wyroby opracowane właśnie w Centrum Rozwoju. Docelowo Ecolink zainwestuje w Opolu ok. 475 mln złotych , a zatrudnienie znajdzie w nim ponad 600 osób.
MS

Pliki do pobrania:

(PDF, 372.32 kB)

Nasze serwisy