Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/05/2024
14:00 - 15:30


Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2023, zapoznanie się z Informacją pt. Analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej w 2023 r. oraz zaopiniowanie projektów uchwał: w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2024 roku umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy