Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 27/05/2024
13:30 - 15:00


Posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2023, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r., zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie, dla Miasta Opola oraz Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu. Analiza wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz opłaty recyklingowej za 2023 rok

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, przedstawiciel zarządu województwa

– Posiedzenie on-line

Nasze serwisy