Rada zamiast Forum. Seniorzy będą doradzać zarządowi województwa

Rozpoczyna się nabór do wojewódzkiej Rady Seniorów. Kandydat musi zebrać poparcie wśród 20 osób. Przez pięć lat gremium będzie doradzać zarządowi województwa.

Seniorzy już wcześniej doradzali marszałkowi i zarządowi województwa. Działając pod nazwą Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego organizowali również liczne spotkania i warsztaty. Najważniejszymi celami było integrowanie się oraz wsłuchiwanie się w potrzeby środowiska z całego województwa.

Seniorzy będą doradzać

Jak informuje marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, teraz seniorzy stworzą swoją radę. – To gremium będzie nam podpowiadało, jakie mamy podjąć działania. Chcemy wiedzieć czego to środowisko oczekuje od nas i jak realizować ich potrzeby. Liczymy na wiele zgłoszeń dlatego, że gwarantuje to, że będą to osoby z różnych środowisk. Zakładamy, że z każdego powiatu będą po dwie osoby. Ta wielość doświadczeń, zagwarantuje, że usłyszymy o wielu potrzebach i spojrzeniach – mówi marszałek Szymon Ogłaza.

Tryb i kryteria wyboru członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego określone zostały w statucie Rady, przyjętym przez sejmik województwa. Rada będzie składała się z 28 członków, powołanych na 5-letnią kadencję: 24 przedstawicieli Seniorów oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów.

Aktywność, wiedza i doświadczenie

Warunki, które należy spełnić ubiegając się o mandat, to zamieszkanie na terenie woj. opolskiego, ukończenie 60. roku życia, aktywne działanie na rzecz środowiska senioralnego, dołączenie do zgłoszenia listy poparcia 20 osób lub zgłoszenie poprzez organizację działającą na rzecz seniorów wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie.

Jak podkreśla Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, do tej pory seniorzy podpowiedzieli wiele inicjatyw. Udzielali się również przy realizacji wielu projektów skierowanych do ich środowiska. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca z młodzieżą. – Uczestnicy forum seniorów przez ostatnie pięć lat reprezentowali swoje środowiska. Realizowali m.in.  projekty związane ze zdrowiem czy aktywnością sportową. Ich zadaniem było uczestnictwo w inicjatywach, wydarzeniach i spotkaniach ze społecznością senioralną na terenie całego województwa, podczas których wsłuchiwano się w potrzeby oraz problemy lokalnej społeczności. Rada będzie miała charakter konsultacyjny. Będzie miała prawo do opiniowania i składania swoich wniosków. Zależy nam na przekazywaniu informacji związanych z tworzeniem pomostu między środowiskami senioralnymi a marszałkiem – wyjaśnia Barbara Kamińska.

Inicjatywy, działania, integracja

Celem powołania Rady jest wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia, inicjowanie i rozwój aktywności obywatelskiej seniorów, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk senioralnych, reprezentowanie interesów seniorów przed organami Samorządu Województwa Opolskiego, a także instytucjami rządowymi i pozarządowymi.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego potrwają do  24 lipca 2024 r. Wyboru członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego, spośród zgłoszonych kandydatów z największą liczbą punków, reprezentantów wszystkich powiatów, dokona Zespół powołany w formie uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Pierwsze posiedzenie inauguracyjne Rady Seniorów Województwa Opolskiego zaplanowano na wrzesień 2024 r.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy