Międzynarodowe wsparcie opolskiego biznesu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) wspiera lokalnych przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności, także na rynkach zagranicznych. Oferuje m.in. szereg działań mających pomóc im w nawiązaniu kontaktów biznesowych, zdobywaniu wiedzy na temat międzynarodowych rynków oraz w pozyskiwaniu nowych kontrahentów. To także realna pomoc finansowa.

To m.in. projekt „Opolskie konkurencyjne”, którego celem jest pobudzenie gospodarcze w regionach przygranicznych, tym samym mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać pomoc de minimis do 70% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków potrwa od  27 czerwca do 27 sierpnia 2024 r. – Wartość środków przeznaczonych na nabór to aż 8 milionów zł, a pojedynczy projekt może otrzymać dofinansowanie od 100 000 zł do 500 000 zł  – mówi Tomasz Hanzel,  dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

– Teren przygranicza jest miejscem szczególnym, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę jego zalety, jak i wynikające ze specyfiki umiejscowienia bolączki. Dlatego przygotowaliśmy ten projekt, który przeznaczony jest do firm z tzw. subregionu południowego,  tj. z powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego. Tym samym wszystkie MŚP z tych terenów będą mogły otrzymać dotację na rozbudowę swojej działalności poprzez inwestycje w maszyny, sprzęt produkcyjny czy szkolenia, dzięki którym możliwe będzie z kolei zwiększenie skali działalności oraz – co szczególnie ważne w regionie przygranicznym – zwiększenie zasięgu ich oferty – informuje Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.

To jednak nie jedyne działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, mające na celu wsparcie firm z Opolszczyzny. Kolejnym projektem z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 jest „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza mśp”, którego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym oraz zagranicznym, a także umożliwienie nawiązania nowych kontaktów biznesowych z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym.

– Projekt zakłada otrzymanie dotacji umożliwiającej rozwój  współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym,  w tym udział w  tzw. misjach i targach branżowych, które są bezcennym źródłem nie tylko promocji, ale także pozyskiwania kontrahentów. Na początek możliwe będzie wsparcie wszystkich firm z Opolszczyzny działających w branży rolno-spożywczej. Od 19 czerwca do 2 lipca można aplikować o dofinansowanie do wyjazdu na targi POLAGRA, które odbywają się w Poznaniu w dniach 25-27 września – zachęca Robert Węgrzyn.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapewnia finansowanie takich kosztów, jak wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy targowo-wystawienniczej.

– Możliwe będzie pokrycie m.in. opłaty za podłączenie i zużycie mediów, opłaty rejestracyjnej, rezerwacji powierzchni wystawienniczej, pokrycie kosztów związanych z  zabudową stoiska, w tym m.in.: projekt zabudowy miejsca wystawienniczego, montaż czy demontaż stoiska –  tłumaczy Tomasz Hanzel.

Oferty można składać do 2 lipca 2024 r. Wartość całego projektu, w ramach którego zorganizowanych zostanie 5 różnych działań o charakterze targowo-wystawienniczym, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, wynosi 10 595 824,14 zł.

–  Pierwszym z nich są właśnie poznańskie tarki POLAGRA.  Tzw. grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30% przypadających na niego kosztów kwalifikowanych, resztę bierze na siebie OCRG, dlatego gorąco zachęcam do skorzystania z możliwości, jakie dają fundusze europejskie– dodaje Robert Węgrzyn.

 

Więcej informacji, regulaminy, niezbędne dokumenty oraz szczegóły można znaleźć w zakładce projekty na stronie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pod adresem www.ocrg.opolskie.pl.

Materiał: OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy