Druga sesja sejmiku w tej kadencji

28 maja odbyła się kolejna sesja sejmiku tej kadencji. Rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nową radną Katarzynę Zalewską, która objęła mandat  po Jolancie Wilczyńskiej, która została starostą namysłowską.

Dyskutowano m.in. o funkcjonowania Opolskiego Centrum Onkologii, realizacji programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi  w 2023 r. czy udzielenia pomocy finansowej kilku samorządom lokalnym.

Dyrektor OCO Marek Staszewski mówił zarówno o bieżącym funkcjonowaniu szpitala, zrealizowanych inwestycjach oraz planach rozwojowych. Podkreślał, że przez ostatnie lata szpital nie tylko się mocno zmodernizował, ale także  – co najważniejsze – świadczy usługi dla pacjentów na coraz wyższym poziomie, może przyjmować i leczyć dzięki temu także większą liczbę pacjentów,

Radni wysłuchali także informacji o realizacji w ubiegłym roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak mówiła dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska, ubiegły rok współpracy z trzecim sektorem zamknął się kwotą niemal 23 milionów złotych. Zarząd województwa przeprowadził 59 konkursów, podpisano z organizacjami ponad tysiąc umów na realizację ich projektów.

Radni przyjęli podział pieniędzy na renowację zabytków, wpisanych do rejestru. Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca informował, że w tym roku wpłynęły aż 94 wnioski o dotacje na łączną kwotę niemal 12 milionów złotych. W budżecie na ten cel przewidziano 1 milion 200 tysięcy złotych, a zatem przyznano 29 dotacji na tę kwotę – to pieniądze m.in. na prace renowacyjne w pałacu w Kopicach, pałacu w Wysokiej, dworku w Chróścinie czy drewnianego kościoła w Ochodzach.

Na sesji udzielono także pomocy finansowej kilku samorządom lokalnym. 200 tysięcy zł otrzyma samorząd Zawadzkiego z przeznaczeniem na remont ulicy Powstańców Śląskich w Żędowicach. Miasto Opole już wczesnej otrzymało dotacje na modernizację stadionu lekkoatletycznego, teraz kolejne 150 tysięcy zł Opole dostanie na doposażenie stadionu. Samorząd Namysłowa organizuje  obchody 20-lecia wejścia do UE i na ich organizację dostanie 42 tysiące zł, zaś samorząd powiatu kędzierzyńsko-kozielskie otrzyma 25 tysięcy zł dla na organizację dożynek powiatowych. Kolejne cztery gminy, które wzięły udział w naborze dodatkowym, mogą też liczyć na dotacje w ramach  Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 107 tysięcy złotych zostanie podzielonych pomiędzy sołectwa gmin Skarbimierz, Strzeleczki,  Praszka i Łubniany.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy