Bezpieczna „siódemka” Zarządu Dróg Wojewódzkich

Siedem ważnych punktów na mapie drogowej Opolszczyzny i tyle samo kilometrów nowych chodników i ścieżek rowerowych powstanie do końca tego roku. To efekt działań samorządu województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Zadania te będą polegać na odseparowaniu ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów. To m.in. budowa nowych elementów pasa drogowego takich jak: oświetlone przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, zastosowanie systemów fakturowych w rejonie przejść wspomagających orientacje wśród osób niedowidzących oraz azyle dla pieszych i wyspy spowalniające ruch.

Wybór lokalizacji tych zadań nastąpił na wnioski i po konsultacjach z samorządami lokalnymi oraz uwzględniał praktyczne analizy występowania uczęszczanych przez pieszych i rowerzystów miejsc.

Wybrane ciągi nie tylko stanowią połączenia wcześniej realizowanych inwestycji, ale również ułatwiają połączenia ze strategicznymi miejscami dla danej lokalnej społeczności. – Inwestycje te mają dwa wspólne mianowniki – ochronę wspomnianych niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów, a drugi to montaż finansowy, którzy przewiduje połowę finansowania z pieniędzy rządowych. Pooprawiają ono zasadniczo bezpieczeństwo poruszania się po miejscowościach. To miejsca, gdzie brakowało chodników, bądź dotychczasowe rozwiązania sprawiają, że są nie niebezpiecznie. Wszystkie te inwestycje przechodzą już postępowania przetargowe, dwa z nich są już na zaawansowanych etapie wyboru ofert – wyjaśnił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Jak przyznał dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk, priorytetem jednostki na najbliższe lata jest właśnie budowa ścieżek pieszo-rowerowych. – Chcemy to realizować przy pomocy zarówno pieniędzy europejskich, ale i budżetowych. Łącznie zarządzamy siecią 140 km ścieżek pieszo – rowerowych, a w najbliższych latach zamierzamy tę ilość podwoić – mówił.

Jak dodał, to właśnie potrzeby lokalnych społeczności przekładają się plany ZDW  w Opolu. – Te siedem inwestycji to dopełnienie układów drogowych w tych miejscowościach. Łączą się z uprzednio wybudowanymi ciągami pieszo-rowerowym jak przykładowo w Głubczycach – Sadach czy Świerczowie. Cieszę się, że nasze wszystkie wnioski zostały wysoko ocenione i zyskały ministerialne uznanie oraz finansowanie – przyznał.

Łączna wartość inwestycji to 30 mln, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 15 mln zł . Termin zakończenia realizacji to koniec 2024 roku.

Siedem ważnych odcinków, gdzie przeprowadzone zostaną inwestycje to:

  • DW nr 494 w Wędrynia, chodnik o długości 1,25 km
  • DW nr 411 na trasie Nysa- Podkamień, ścieżka pieszo – rowerowa o długości 1,64 km
  • DW nr 454 w Świerczowie, ścieżka pieszo – rowerowa o długości 0,6 km
  • DW nr 435 w Chróścinie, chodnik o długości 0,34 km
  • DW nr 405 w Korfantowie, ścieżka pieszo – rowerowej o długości 0,74 km
  • DW nr 378 w Gnojnej, chodnika o długości 1,4 km
  • DW nr 416 na trasie Głubczyce – Sady, ścieżki pieszo – rowerowej o długości 0,7 km

Warto dodać, że dzięki samorządowi województwa opolskiego w latach 2015 – 2023 r. wybudowano 45 km nowych ścieżek pieszo – rowerowych w 53 miejscowościach.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy