Zarząd województwa na południu regionu

Powiat głubczycki jest piątym z kolei powiatem, który odwiedzają członkowie zarządu województwa wraz ze swoimi współpracownikami. Tutaj zaplanowano cztery dni spotkań. W pierwszym spotkaniu, w głubczyckim urzędzie miejskim, uczestniczyli najważniejsi samorządowcy powiatu i gmin.

Z samorządowcami…

Starosta głubczycki Piotr Soczyński podziękował zarządowi województwa za tę inicjatywę. – Dziękuję, że pomimo tylu zajęć chcieliście wyjechać z Opola i spotykać się nie tylko z samorządowcami, ale przede wszystkim z mieszkańcami w każdym zakątku naszego  regionu – mówił. Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura otwierając spotkanie dziękowała za możliwość spotkania  podkreślając, że to doskonała okazja nie tylko do podsumowania tego, co udało się zrobić, ale przede wszystkim do powiedzenia tego, jakie możliwości czekają nas w tej perspektywie finansowej.

O tym, na co mogą liczyć samorządy powiatu głubczyckiego w tej perspektywie, mówili m.in. Jacek Partyka, Maja Byrdak, Maciej Kalski, Agnieszka Gabruk, Bartłomiej Horaczuk i Agnieszka Okupniak.

A w dyskusji samorządowcy zwracali m.in. uwagę na konieczność rozmów resortowych, m.in. wspólnych rozmów wszystkich zarządców dróg o infrastrukturze drogowej w subregionie, rozmawiano o gospodarce wodno-ściekowej, o depopulacji i sposobach jej łagodzenia – a więc o tym wszystkim, co stanowi problem mieszkańców naszego regionu.

…i z sołtysami

Po południu w poniedziałek z samorządowcami z urzędu marszałkowskiego spotkało się kilkudziesięciu sołtysów i sołtysek z powiatu głubczyckiego. Rozmawiano o tym, na co mogą liczyć sołectwa i mieszkańcy wsi w najbliższym czasie. A warto dodać, że do tej pory zarówno dzięki odnowie wsi czy Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej sporo dobrego w społecznościach wiejskich głubczyckiego się wydarzyło. To zarówno lepiej wyposażone miejsca integracji mieszkańców, jak i przede wszystkim większa aktywność społeczności wiejskich, dzięki czemu opolskie wsie to miejsce dobre do życia i mieszkania.

Spotkania odbywają się pod wspólnym hasłem „Opolskie 20 lat w Unii Europejskiej” i jest to doskonała okazja do dyskusji o tym, jakie możliwości dla poszczególnych części regionu i poszczególnych środowisk mają zarówno budżet województwa, jak i fundusze unijne.

A w tym tygodniu jeszcze w powiecie:

Wtorek, 6.02

16:00 – 18:00

Spotkanie dotyczące aktywności na obszarach wiejskich z udziałem ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji działających na obszarach wiejskich w powiecie głubczyckim

– Ratusz w Głubczycach „Sala pod Aniołem”, ul. Rynek 1

Środa, 7.02

12:00 – 14:00

„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach – Sala widowiskowa, ul. Kościuszki 24

16:00 – 18:00

Spotkanie dot. aktywności społecznej z udziałem organizacji senioralnych, kół PZERiI, przedstawicieli obszaru edukacji, sportu, kultury i turystyki oraz organizacji pozarządowych w powiecie głubczyckim – Ratusz w Głubczycach „Sala pod Aniołem”, ul. Rynek 1

Czwartek, 8.02

16:30 – 18:30

Spotkanie otwarte Marszałka i Wojewody z mieszkańcami powiatu głubczyckiego – Ratusz w Głubczycach „Sala pod Aniołem”, ul. Rynek 1

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy