W Brzegu kształcimy pierwszych w regionie techników robotyków

160 tysięcy złotych dołożył samorząd województwa w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” do wyposażenia pracowni robotyki w brzeskim Zespole Szkół Zawodowych nr 1. To pierwsza taka pracownia szkolna w regionie.

Okazją do spotkania się w szkole i otwarcia pracowni była kolejna powiatowa konferencja, związana z projektem tworzenia sieci współpracy dla rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie,  organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dyrektor szkoły Wioletta Frankiewicz dziękowała za tę pracownię podkreślając, że brzeska klasa technika robotyka jest pierwszą klasą w regionie, kształcącą młodych ludzi w tym kierunku. – Cieszę się, że udało się wyposażyć pracownię dla tych uczniów, bo w tej chwili jesteśmy chyba trzecią klasą w Polsce o tym profilu. Dla nas to duży zaszczyt, ale i duże wyzwanie, bo będziemy pierwsi w regionie pisać egzamin kwalifikacyjny – mówiła dziękując jednocześnie marszałkowi Andrzejowi Bule za to, że zarząd województwa tak szybko zareagował po potrzebę chwili.

Pracownia została wyposażona w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, a jej dofinansowanie pojawiło się dosłownie „rzutem na taśmę”, z oszczędności programowych.  – To pokazuje, że staramy się odpowiadać na potrzeby chwili i dobrze uzasadnione wnioski mogą liczyć na wsparcie – Mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy