Powiat strzelecki: 20 lat w UE

Spotkanie Zarządu Województwa Opolskiego z samorządowcami powiatu i gmin oraz otwarte spotkanie marszałka i wojewody z mieszkańcami rozpoczęły wizyty w powiecie strzeleckim.

To aktywny powiat

Przypomnijmy – spotkania odbywają się pod wspólnym hasłem ’”Opolskie 20 lat w Unii Europejskiej” i jest to doskonała okazja do poznania oferty samorządu województwa opolskiego, kierowanej do różnych środowisk, zarówno w ramach budżetu województwa, jak i funduszy unijnych.  – Podróżujemy o całym województwie, bo chcemy otwarcie porozmawiać o tym, jak ważny jest samorząd w naszym codziennym życiu. Rozmawiamy z samorządowcami, ale i z wieloma środowiskami na temat możliwości wspólnych przedsięwzięć. Realizujemy również to, co jest niespotykane w innych regionach – wspólnie z wojewodą spotykamy się z mieszkańcami, bo przyświecają nam wspólne cele – podkreślał marszałek Andrzej Buła podczas spotkania w strzeleckim starostwie.

Starosta strzelecki Józef Swaczyna w imieniu samorządowców z powiatu wyrażał radość z tego spotkania, bo podkreślał, że warto rozmawiać i szukać wspólnych możliwości rozwiązań problemów.

Powiat strzelecki, jak podkreślali wszyscy prezentujący możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, jest powiatem bardzo aktywnym, w którym w ostatniej perspektywie finansowej zrealizowano aż 211 projektów unijnych na łączną kwotę przekraczającą 357 i pół miliona złotych.

A podczas spotkania możliwości realizacji kolejnych  projektów z funduszy unijnych w powiecie i gminach prezentowali towarzyszący zarządowi województwa Jacek Partyka, Maja Byrdak, Maciej Kalski, Agnieszka Gabruk, Bartłomiej Horaczuk i Maja Michniewicz.

Marszałek i wojewoda z mieszkańcami

W strzeleckim Powiatowym Centrum Kultury marszałek wraz z wojewodą Moniką Jurek spotkali się z mieszkańcami powiatu. To była kolejna okazja do tego, by pokazać wspólne cele i wspólne dążenia obydwu administracji uczestnikom spotkania.

Starosta Józef Swaczyna podkreślał, że to duże wydarzenie. – Nie przypominam sobie, jak 25 lat jestem w samorządzie, żeby w powiecie współgospodarzami jednego spotkania byli wojewoda i marszałek – mówił. A współgospodarze mówili m.in. o tym, co najważniejsze dla tworzenia przyjaznej mieszkańcom regionu polityki – bezpieczeństwie, ochronie zdrowia, edukacji, polityce społecznej.

– Te spotkania są po to, żeby pokazać, co nas łączy. Przez ostatnie lata zbyt wiele było pokazywania podziałów, a przecież ważne jest to, by poszukiwać wspólnych problemów i znajdowania wspólnych dróg ich rozwiązywania – mówił marszałek. Wojewoda zaś obiecywała, że każde z pytań, które padło podczas spotkania, zabierze ze sobą do Opola. – Miesiąc sprawuję ten urząd, więc nie na każde potrafię w pełni odpowiedzieć od razu, ale na pewno żadnego nie pozostawię bez echa – zapewniała Monika Jurek.

A pytania do marszałka i wojewody były bardzo różne – dotyczyły m.in. perspektyw budowy obwodnicy Strzelec Opolskich, możliwości inwestowania i przychylności dla potencjalnych inwestorów, konieczności wsparcia osób pomagających osobom pokrzywdzonym, integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, zwłaszcza poprzez likwidację barier architektonicznych, likwidacji nielegalnych składowisk odpadów, możliwości zwiększenia minimalnej kwoty, na jaką może liczyć rocznie organizacja pozarządowa, co wiąże się z koniecznością zmiany księgowości)czy też pomocy w integracji uczniów z Ukrainy z pozostałymi uczniami w szkołach.

Spotykamy się nadal

Najbliższe, zaplanowane jeszcze w tym tygodniu spotkania w powiecie strzeleckim to m.in.:

  • we wtorek o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Ujeździe spotkanie dot. aktywności w obszarze kultury, sportu i turystyki;
  • w środę o godz. 14:00 spotkanie w Zimnej Wódce z cyklu Europejskiej Akademii Przedszkolaka – spotkanie z rodzicami dzieci w przedszkolach z terenu powiatu strzeleckiego, które otrzymały wsparcie w ramach funduszy europejskich – prezentacja efektów i korzyści organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a o godz. 16:00 spotkanie w Strzeleckim Ośrodku Kultury z udziałem organizacji senioralnych, kół PZERiI, przedstawicieli obszaru edukacji i organizacji pozarządowych;
  • w czwartek o godz. 16.00 w Kinoteatrze w Zawadzkiem spotkanie sołtysów, ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji działających na obszarach wiejskich w powiecie strzeleckim.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy