Na początek Kluczbork i Wołczyn – Opolskie: 20 lat w UE

Wystartowały spotkania powiatowe organizowane przez zarząd województwa opolskiego. Za nami już spotkanie z samorządowcami powiatu kluczborskiego i duże spotkanie w Wołczynie z przedstawicielami środowisk wiejskich tego powiatu.

Przypomnijmy – spotkania odbywają się pod wspólnym hasłem ’”Opolskie 20 lat w Unii Europejskiej” i jest to doskonała okazja do poznania oferty samorządu województwa opolskiego, kierowanej do różnych środowisk, zarówno w ramach budżetu województwa, jak i funduszy unijnych.  – To my, samorządowcy,  jesteśmy odpowiedzialni za organizację dobrego życia mieszkańcom regionu. Chcemy w tym pomóc wszystkim samorządom naszego województwa, bo wszyscy jesteśmy w tym dziele partnerami – mówił w Kluczborku, podczas pierwszego spotkania, marszałek Andrzej Buła. I dlatego rozmawiano tam przede wszystkim o możliwościach korzystania z funduszy unijnych poprawiających jakość życia. Możliwości realizacji projektów z funduszy unijnych w powiecie i gminach prezentowali dyrektorzy: Jacek Partyka, Maja Byrdak, Maciej Kalski i Agnieszka Gabruk.

W Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie dotyczące aktywności na obszarach wiejskich, w którym wzięło udział ponad sto dwadzieścia osób – to m.in. sołtysi, liderzy lokalni, strażacy ochotnicy i przedstawiciele wszelkich organizacji, działających we wsiach powiatu kluczborskiego. Przy tej imponującej frekwencji, z której niezwykle zadowoleni byli nie tylko organizatorzy, ale i burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, była mowa m.in. o pieniądzach unijnych dedykowanych obszarom wiejskim,  kolejnych edycjach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, pieniądzach przeznaczonych dla OSP i tych z budżetu województwa na konkursy dla organizacji wiejskich.

Marszałek zachęcał do aktywności i do korzystania z tych możliwości, jakie dają zarówno unijne fundusze, jak i budżet województwa. – Te 20 lat w Unii pokazało, że potrafimy korzystać z tego uczestnictwa, że potrafimy tworzyć dobrze funkcjonujące i coraz bardziej nowoczesne wspólnoty – mówił Andrzej Buła. Prezentacje podczas spotkania przypomniały to, co wspólnie – samorządowi województwa i organizacjom lokalnym – udało się zrobić, ale i to, jakie możliwości teraz stoją przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Mówili o tym m.in. Marcin Oszańca, Edyta Wojtowicz, Agnieszka Janus i Agnieszka Okupniak z UMWO.

W sumie w ciągu kilkunastu tygodni zaplanowano około 60 spotkań, w tym spotkania Zarządu Województwa Opolskiego z samorządowcami każdego powiatu, spotkania tematyczne oraz spotkania otwarte dla mieszkańców.

Najbliższe, zaplanowane jeszcze w tym tygodniu to m.in.:

  • we wtorek i piątek o godz. 9:00 „Opolska Pozytywna Edukacja – spotkania informacyjne dotyczące projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków UE dla uczniów, nauczycieli i szkół powiatu kluczborskiego organizowane przez Opolskie Centrum Edukacji;
  • we wtorek o godz. 16:00 – 18:00 spotkanie dot. aktywności społecznej z udziałem organizacji senioralnych, kół PZERiI, przedstawicieli obszaru edukacji i organizacji pozarządowych w powiecie kluczborskim –  sala warsztatowa Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku;
  • w środę o godz. 14:00 spotkanie z cyklu Europejskiej Akademii Przedszkolaka – spotkanie z rodzicami dzieci w przedszkolach z terenu powiatu kluczborskiego, które otrzymały wsparcie w ramach Funduszy Europejskich – prezentacja efektów i korzyści organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a o godz. 16:00 spotkanie w Kraskowie, dot. aktywności w obszarze kultury, sportu i turystyki z udziałem organizacji i instytucji sportowych, turystycznych i działających w dziedzinie kultury;
  • w czwartek o godz. 16.30 w kluczborskim kinie „Bajka” otwarte spotkanie marszałka województwa i wojewody z mieszkańcami powiatu.
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy