Serce dla innych

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podziękowaliśmy tym wszystkim, którzy w swoim społecznym działaniu kierują się dobrem drugiego człowieka. II Opolskie Forum Wolontariatu to doskonała okazja podsumowania tegorocznych działań kilkudziesięciu opolskich organizacji pozarządowych. 

Spotkanie, organizowane przez Fundację Małe Wielkie Drobiazgi, było okazją do wyróżnienia organizacji, a także przyznania indywidualnych podziękowań dla szczególnie zaangażowanych wolontariuszy. Podczas Forum podsumowano także wolontariat w województwie opolskim w bieżącym roku. Rozmawiano o doświadczeniach organizacji pozarządowych, ich problemach, przemyśleniach i zamierzeniach na przyszłość. Wszystko, aby lepiej rozumieć i wspierać potrzeby organizacji w przyszłości.

Wolontariat to radość i siła 

Udział w Forum wzięło blisko dwadzieścia organizacji, które w 2023 r. otrzymały dofinansowanie samorządu województwa na realizację zadań z obszaru promocji i organizacji wolontariatu. Były to: Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz, Fundacja Llamerada, Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku”, Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole, Okręgowy Związek Judo w Opolu, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolski Związek Piłki Nożnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach, „Pozytywni” – Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Stowarzyszenie „Projekt: opolskie”, Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes”, Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Fundacja Małe Wielkie Drobiazgi, Chorągiew Opolska ZHP, Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, Stowarzyszenie Prosto, Fundacja #Jesteśmy oraz „Fundacja Tęczowy Kocyk”.

Tym razem postanowiono również personalnie wyróżnić ponadprzeciętnych wolontariuszy aktywnych w ramach działalności zaproszonych organizacji. Podziękowania złożono na ręce dziesięciu osób indywidualnych oraz dwóch grup wolontariuszy.

– Wolontariusz to taki człowiek, który pracuje rękami, głową, ale i sercem, aby wspierać innych; organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Robi to dla innych, spełniając swoje pasje i zainteresowania. Warto dodać, że wolontariusze dzięki swojej działalności nabywają takie kompetencje społeczne, które później ułatwiają im relacje interpersonalne, wspierają rozwój zawodowy i indywidualny. Wolontariusze realizują się w wielu dziedzinach, są obecni w hospicjach, sporcie czy kulturze – przyznała Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

WOPR przyciąga dobrych ludzi 

Podziękowania trafiły również do trzydziestu czterech osób zaangażowanych w działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego m.in. młodzieży szkolnej i studentów. Wszystkie te osoby łączy ponadprzeciętna aktywność, szczególne zasługi i wspólne zaangażowanie w działalność WOPR, ale także Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w krwiodawstwo.

Mirosław Śliwiński to nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu i sekretarz WOPR województwa opolskiego. Na co dzień współpracuje z młodzieżą związaną z WOPR-em. – Ci młodzi ludzie uczą się pracy społecznej, pomagają pełniąc dyżury na kąpieliskach czy basenach, uczestniczą w pokazach pierwszej pomocy, zawodach czy kwestach na rzecz osób ubogich –  wymienił. Młodzież, jak podkreśla pedagog, jest chętna do działania. – Trzeba tych młodych ludzi jedynie zachęcić, odwołać się do ich wrażliwości. Chętnie się realizują jako wolontariusze – dodał.

Jedną z takich osób jest Julia Borowiec, licealistka z VIII LO w Opolu. – Chcemy pokazać, że takie bezinteresowne pomaganie przynosi duży efekt, mowa tu m.in. o ratowaniu życia i zdrowia. Jako wolontariusze czujemy ogromną satysfakcję. Cieszy nas też, że dzieci, które szkolimy, także mogą komuś pomóc – wyjaśniła. Wolontariat zdaniem Julii jest dość popularny, jednak zawsze warto zachęcać kolejnych młodych ludzi do działań społecznych. – Ja osobiście czuję szczęście, satysfakcję i chęć dalszej pomocy – wyznała wolontariuszka.

Czasem wystarczy po prostu obecność 

Artur Ośko, prezes Fundacji Małe Wielkie Drobiazgi, która zorganizowała wydarzenie wyjaśnia, że liczy się gest, dobre relacje i chęć pomocy. – Jesteśmy małą organizacją z Kędzierzyna – Koźla i wywodzimy się z działań społecznych ZHP z tego miasta. Organizujemy świąteczne akcje pomocowe, a od dwóch lat mocno angażujemy się w budowanie relacji polsko – ukraińskich – mówił.

Pomoc innym daje też chęć do działania młodej strażaczce z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Karłowic. Zuzanna Celustka wspiera i edukuje mieszkańców swojej miejscowości. Chcemy pomagać potrzebującym, ale też wiedzieć, że w razie potrzeby, nas też ktoś wesprze. Wierzę, że dobro zawsze wraca – przyznała.

Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Hospicjum Opole wyjaśniła, że wolontariusze to siła opolskiego hospicjum, bez nich działanie na rzecz chorych byłoby niezwykle utrudnione. – Nasi wolontariusze są w każdym wieku, to także niepełnoletnia młodzież. Wolontariat hospicyjny to pomoc przy pacjentach, zakupy, czasem po prostu dotrzymanie towarzystwa. Tu preferujemy osoby powyżej 16 r.ż. Prowadzimy też dwie ważne kampanie społeczne, gdzie wspierają nas wspaniali wolontariusze, także Ci najmłodsi. To akcje „W Betanii jest życie” oraz „Pola Nadziei”. Wolontariusze to część naszego zespołu, ważny filar, który wspiera nas także w opiece medycznej – mówiła.

Spotkanie zorganizowano w ramach zadania pn. „Dialog i partnerstwo siłą regionu”, współfinansowanego z pieniędzy samorządu województwa opolskiego. Koordynatorem zadania było Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

KK/ na podstawie materiału K. Wilkoszewskiej BDO

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy