Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Wielokulturowości

Aby się lepiej rozumieć, należy się poznać. To właśnie niewiedza rodzi brak zrozumienia i konflikty. Wspólne działania naukowców i urzędników, skierowane do różnych grup społecznych, mają na celu wykorzystanie potencjału tak ważnej w naszym regionie wielokulturowości.

Powstały właśnie zespół ds. wielokulturowości ma za zadanie prowadzenie badań, organizację warsztatów tematycznych w szkołach, prowadzenie spotkań otwartych, przeprowadzenia warsztatów dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. To też aktywność informacyjna w sieci, na portalach społecznościowych i promowanie idei wielokulturowości.

Opolskie wielokulturowe

Jak przyznaje wicemarszałek Zuzanna Donath – Kasiura celem zespołu jest, aby lepiej poznać wielokulturowość naszego regionu. – Chcemy, aby była też akceptowana przez wszystkich naszych mieszkańców, a żeby coś akceptować, trzeba to przede wszystkim poznać. Żyjemy w czasach, w których narastają coraz bardziej konflikty, świat się radykalizuje. W naszym kraju w ostatnich latach powstało dużo obszarów, które należy odbudować. Język nienawiści wpływa na nasze postrzeganie świata, na naszą akceptacją lub nieakceptację inności – mówiła.

Jak dodała, pozytywne jest, że w naszym regionie udaje się z racji wielokulturowości – obecności mniejszości niemieckiej, środowisk kresowych, górali i ludności z Ukrainy – tworzyć fantastyczną wspólnotę ludzi. – Jednak, co ważne, język mediów czy sytuacja geopolityczna wpływają na nasze postrzeganie inności. Nad tym należy pracować – podkreślała.

– Zajmować będziemy się szeroko rozumianą wielokulturowością w wielowymiarowym kontekście. Jako naukowcy chcemy dostarczyć realnej wiedzy na podstawie badań, jak wielokulturowość wpisuje się w działania społeczne i polityczne. Jesteśmy świeżo po kampanii wyborczej, gdzie nasz zespół rozpoczął tego typu działania, badając jak opolskie komitety poruszały temat wielokulturowości w swojej kampanii, strategiach komunikacyjnych i retoryce. Przy czym nie rozumiemy tu wielokulturowości tak powierzchownie, tj. jako kwestii Ślęzaków, Polaków czy mniejszości niemieckiej, ale chodzi na o to, jak otwieramy się na wartości związane z innymi grupami społecznymi – wyjaśnił prof. Kamil Minkner, członek zespołu, reprezentujący Uniwersytet Opolski.

Każdy jest taki sam – z ideą wielokulturowości do młodych

– Chcemy dotrzeć z naszą ideą wielokulturowości do ludzi młodych, uczniów szkół podstawowych i średnich. To m.in. warsztaty dostosowane do wieku uczestników. Chcemy też, aby w programie studiów znalazła się m.in. wizyta w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce w Opolu, aby młodzi poznawali historię regionu, a w przyszłości uczestniczyli w różnych projektach. Studiują u nas osoby różnego pochodzenia i narodowości, chcemy wykorzystać tę siłę naszego regionu. Chcemy to pokazywać, chwalić się i walczyć z wszelkimi przejawami ksenofobii już od najmłodszych lat – wyjaśniał prof. Adam Drosik, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

Jak zauważył, małe dzieci, które widzą świat w pozytywnych barwach i każdego traktują równo, z czasem spotykają się w swoim życiu z sytuacjami, które burzą w nich ten porządek. – Małe dzieci nie widzą różnic i świat jest dla nich po prostu piękny. Jednak słysząc dorosłych, oglądając media spotykają się z różnymi formami, czasem pośredniej dyskryminacji i na to chcemy zwracać uwagę. Ważne jest pytanie „jakim jesteś człowiekiem”, a nie czy jesteś Polakiem, Niemcem, Ukraińcem czy kimś z daleka – dodał.

Zespół już działa

Zespół zrealizował już badanie języka kampanii w social mediach, stosowanego przez kandydatów do parlamentu z województwa opolskiego. Obecnie tworzony raport, który powinien zostać zaprezentowany pod koniec miesiąca. Badanie realizowane było pod katem aspektu wielokulturowości i stosunku do mniejszości. W przyszłym tygodniu ruszają warsztaty w szkołach dot. wielokulturowości regionu. Pierwsze spotkania będą w Dobrzeniu Wielkim i Paczkowie (13.11). Dogrywane są daty spotkań dot. wielokulturowości regionu, jego historii, ale i wyzwań w przyszłości, które będą miały charakter otwarty. Planowane w tym roku spotkania maja odbyć się w Głogówku, Zębowicach oraz Kolonowskiem. Od przyszłego tygodnia ruszy też profil zespołu w mediach społecznościowych.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy