Badania ankietowe uczestników projektu unijnego – komunikat

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi wiadomości e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety na rzecz badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) zlecił wykonanie badania, pn. Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego: liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu RPO WO 2014-2020. Edycja druga, którego Wykonawcą jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.

Przeprowadzane badanie ma na celu oszacowanie, na ile wsparcie finansowane ze środków RPO WO 2014-2020, a w szczególności szkolenia i kursy, wpłynęły na poprawę sytuacji zawodowej mieszkańców regionu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z realizacją niniejszego badania, szczególnie pod kątem ankiety internetowej, prosimy o kontakt z Panią Anetą Gierowską (przedstawicielką firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.) pod numerem telefonu 601 425 371.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy