Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego im. Karola Miarki w roku 2017

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego im. Karola Miarki w roku 2017.

Nagrodą honorowane są osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnoszące trwałe wartości humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę.

Do składania wniosków o przyznanie Nagrody, zgodnie z nowym regulaminem, przyjętym Uchwalą Nr XIX/256/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody im. Karola Miarki uprawnione są: wojewódzkie samorządowe instytucje kultury województwa opolskiego, uczelnie wyższe mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, Instytut Śląski w Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać w szczególności:

  • dane osobowe kandydata do Nagrody, jego adres i telefon kontaktowy,
  • informacje dotyczące całokształtu działalności lub informacje o osiągnięciu, za które Nagroda ma być przyznana,
  • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazania ponadregionalnego charakteru działalności oraz jego znaczenia dla kultury i nauki.

Nagroda może być przyznana tylko raz za całokształt dorobku lub konkretną indywidualną pracę. Wykaz Laureatów znajdą Państwo w załączniku. Wręczenie Nagród planowane jest na październik br.

Wnioski proszę składać w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3, III piętro, 45-372 Opole,  w terminie do 30 września 2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody im. Karola Miarki w załączeniu.

Osoba do kontaktu: Joanna Wilk  – Kierownik Referatu Kultury, Departament Kultury Sportu i Turystyki UMWO, tel. 77 44 29 327

Informacje nt. Nagrody im. Karola Miarki

Wzór wniosku do Nagrody Karola Miarki

Informacje oraz wniosek dostępne również w pod adresem

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy