Sesja po wakacyjnej przerwie

Dnia 29 sierpnia radni województwa spotkali się na pierwszej powakacyjnej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Dyskutowano m.in. o zmianach w budżecie województwa, udzielono pomocy finansowej kilku samorządom, zmieniono zasady przyznawania stypendiów dla przyszłych lekarzy.

Radni zgodzili się na zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok. Te najważniejsze dotyczyły zwiększania planu dochodów i wydatków, związanych z uruchamianiem kolejnych projektów unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. To między innymi uruchomienie przez  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów dotyczących adaptacyjności pracodawców i pracowników oraz kształcenia ustawicznego czy też projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe” przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

Zmiany nazwy i regulaminów

Długo oczekiwaną przez nauczycieli decyzją były przyjęte przez radnych zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach Województwa Opolskiego. Sejmik zmienił wysokość dodatku motywacyjnego, który wcześniej miał sztywną wysokość do 20% – teraz może wynosić od 2% aż do 75%  wynagrodzenia zasadniczego dyrektora lub nauczyciela. Wyższy też będzie dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów i nauczycieli konsultantów.

Radni zgodzili się również na zmianę zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Jak mówiła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura, chodzi o rozszerzenie katalogu placówek medycznych, w których stypendyści będą mogli odbywać staże po zakończeniu studiów. Po tej zmianie staże stypendystów będą mogły być realizowane w każdej placówce medycznej na terenie województwa opolskiego, posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarząd województwa zaproponował zmianę nazwy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, która zbyt długa i trudna do powtórzenia wielokroć był przekręcana i mylona przez wiele osób.  – Kierownictwo jednostki wielokrotnie otrzymywało prośby o skrócenie lub zmianę nazwy placówki, szczególnie po zakończonych konferencjach lub spotkaniach. Dlatego proponujemy nazwę Opolskie Centrum Edukacji, co z punktu widzenia wizerunkowego będzie korzystne, a na pewno zawiera w sobie wszystko to, na czym nam zależy, czyli działania związane ze wspieraniem edukacji w naszym regionie – podkreślała Zuzanna Donath-Kasiura.

Pomoc finansowa dla gmin

Radni zgodzili się na przekazanie Gminie Dobrzeń Wielki dotacji w wysokości 300 000 zł na pierwszy etap rozbudowy drogi gminnej – ul. Jańskiego – w Dobrzeniu Wielkim. Wójt gminy zwrócił się z prośbą o pomoc finansową przy budowie infrastruktury do mającego wkrótce powstać zakładu produkcyjnego i radni przychylili się do tej prośby. Jak informował członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, Dobrzeń Wielki jest jednym z liderów współfinansowania inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez gminę, dlatego też zarząd w pełni zaakceptował tę prośbę wójta, tym razem dotyczącą drogi gminnej.

Gmina Rudniki otrzyma zaś 75 000 zł na budowę posterunku policji w Rudnikach. Jak przekazywał wójt w prośbie, kierowanej do samorządu województwa, gmina Rudniki to rozległy obszar z rozproszonymi miejscowościami, a posterunek policji znacznie zwiększyłby bezpieczeństwo mieszkańców. Aby powstał, konieczne jest wykonanie remontu budynku, którego koszt został oszacowany na kwotę 150 000 złotych.

Radni przekazali także Miastu Opole 180 000 zł na inwestycje związane z realizacją zadań marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ,,SUPER ZEBRA”. Zadania prowadzone są na drogach wojewódzkich, ale wszystkim drogami w granicach Opola zarządzają władze miasta, więc to one będą je realizować. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo na przejściach  przy ul. Prószkowskiej w rejonie pływalni „Wodna Nuta” oraz przy ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą.

 

Radni wysłuchali też na sesji informacji, przygotowanych przez  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w regionie w 2022 roku oraz o działalności Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu w 2022 roku.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy