Ogłoszenie o naborze wniosków przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza nabór wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego
realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, zwanej dalej LSR. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia
wniosków.

Link do ogłoszenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy