Podpisano ostatnie umowy związane z rybami

Prawie milion złotych zostało rozdanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w województwie opolskim. Dzięki temu będzie bezpieczeństwo nad wodą, poprawią się walory turystyczne, nie zabraknie promocji i warsztatów promujących potrawy z ryb.

11 umów o dofinansowanie z beneficjentami z terenu RLGD „Opolszczyzna” na łączną kwotę blisko miliona złotych zostało podpisanych w Turawie przez marszałka województwa Andrzeja Bułę i członka zarządu województwa Antoniego Konopkę.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna zrealizuje projekt związany z ochroną stawu w Turawie. Podobnie o bezpieczeństwo zadba Rafał Kotlarz. Nie zabraknie inwestycji. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie zbuduje parking przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siołkowicach. Gmina Świerczów zagospodaruje teren wokół stawów i rzeki “Kluczborski Strumień”  w miejscowości Pieczyska.  Gmina Lewin Brzeski zrewitalizuje tereny przyległe do cieków wodnych na terenie miasta Lewin Brzeski, a gmina Zębowice tereny przy stawie i rzece Libawa w Zębowicach.

Dom Kultury w Ozimku zaproponował program Sztuka wody 2.0, Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” zaproponowała organizację warsztatów gastronomicznych. Pieniądze otrzymają również Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna”.

Dodajmy, że w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” dysponowała kwotą 13 milionów 200 tysięcy złotych. Podpisane umowy są ostatnimi, które pozostały.

Jakub Roszuk prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” wyjaśnia, że podpisane umowy są jednymi z ostatnich w ramach strategii rybackiej. – Te umowy związane są z tym, że kolejna perspektywa przewiduje, że program rybacki przejmie całkowicie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz to Ministerstwo Rolnictwa ogłaszając konkurs będzie dystrybuowało pieniądze, a nie marszałek województwa opolskiego, jak to było do tej pory – mówi Jakub Roszuk.

Artur Kotara burmistrz Lewina Brzeskiego zapowiada odtworzenie miejsc odpoczynku i remont wieży starorzecza Nysy Kłodzkiej. – Miejsce jest urocze, wiele lat temu wspólnie na terenie gminy i Lasów Państwowych stworzyliśmy miejsce odpoczynku. Po wielu latach rzeczy się zdegradowały i wymagają liftingu. Będą odremontowane ścieżki, ławeczki oraz wieża – zapowiada Artur Kotara.

Pieniądze otrzymał również Rafał Kotlarz właściciel Gospodarstwa Rybackiego Krzywa Góra. – To urządzenie pomoże nam w karmieniu karpia, którego hodujemy w trybie trzyletnim –  opowiada Rafał Kotlarz.

Odnowiony zostanie również teren wokół stawu w Zębowicach. Zdzisław Szuba zastępca wójta Zębowic podkreśla, że jest to miejsce w którym wypoczywają mieszkańcy i korzystają z niego wędkarze. –  Staw znajduje się w samym centrum Zębowic. Dzięki dotacji będziemy prowadzić drugą część modernizacji. Zbudujemy kładkę, ścieżkę, przedłużymy trasę edukacyjną. To miejsce najczęściej wykorzystywane jest przez wędkarzy. W stawie żyją raki, to pokazuje jak bardzo czysta jest tutaj woda. Chcemy zainstalować podświetlenie i jeszcze bardziej uatrakcyjnić walory turystyczne tego miejsca – zapowiada Zdzisław Szuba.

Dominik Pikos wójt Turawy cieszy się, że na jego terenie będą realizowane dzięki prywatnym przedsiębiorcom inwestycje związane z rybami. – Jest to poprawa życia mieszkańców, wiele walorów dla turystów. Z programu skorzystał właściciel prywatnych stawów. Cieszymy się z tego dofinansowania – mówi Dominik Pikos.

Dorota Koncewicz burmistrz Niemodlina uczestniczyła w podsumowaniu programu. – Udało się nam dzięki temu zrealizować wiele inwestycji. Jesteśmy stolicą Książęcego Karpia i z niego słyniemy oraz jesteśmy na ten produkt ukierunkowani. Pieniądze pozyskiwała gmina oraz gospodarstwo rybackie. Wykorzystywaliśmy pieniądze na rzecz odnowy ośrodka kultury, który jest miejscem promocji Karpia Niemodlińskiego. Stworzyliśmy mural, mamy również oddany dla mieszkańców amfiteatr. Jest to atrakcja turystyczna. Program był bardzo dobry, a my staraliśmy się jak najwięcej z niego uzyskać dofinansowania – mówi Dorota Koncewicz.

Członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka podkreśla, że pieniądze trafiają do samorządów czy producentów. – Jest mi przykro, ze zmniejszają się pieniądze dla rybactwa śródlądowego płynące z ministerstwa. 2007-2013 było to 18 milionów złotych, kończąca się perspektywa to 14 milionów złotych, a nadchodząca, to o 1/3 mniejsza kwota. Te środki są dobrze wykorzystywane. Odtwarzane są populacje ryb, zmienia się infrastruktura, inwestuje w przetwórstwo. Rola samorządu jeżeli chodzi o rybactwo została zakończona, a przejmuje to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Próbowaliśmy zmienić te decyzje, jednak okazało się, że jeden z ministrów rolnictwa zdecydował, że rola samorządów w tym obszarze się kończy.  – mówi Antoni Konopka.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy