Bezpieczne drogi wojewódzkie

Dziś zainaugurowano akcję „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, realizowaną przez Komendę Wojewódzką Policji we współpracy z Opolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Policjanci w jej ramach przekazują m.in. elementy odblaskowe i profilaktyczne najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Pierwsze rozdali na drodze nr 454 w Kup i Dobrzeniu Wielkim uczniom pobliskich szkół podstawowych, a także w Niwnicy na drodze 489 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Głównym organizatorem akcji jest Komenda Województwa Policji. Podkomisarz Tomasz Kukułka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu informuje, że ta akcja to chęć poprawy bezpieczeństwa na wszystkich drogach wojewódzkich w regionu. – Pojawią się na nich zarówno policjanci z tzw. grupy SPEED, czyli w nieoznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory,  jak i policjanci w radiowozach oznakowanych, wyposażonych w laserowe mierniki prędkości. Celem tych działań jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa i zredukowanie liczby wypadków drogowych – mówi policjant.

W regionie jest 960 kilometrów dróg wojewódzkich – tylko w ubiegłym roku wydarzyły się na nich 94 wypadki  drogowe, w których ponad 100 osób doznało poważnych obrażeń, a 10 osób zginęło. – Często jedną z przyczyn wypadków jest brak ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach, dlatego też podczas całej akcji policjanci skupią się właśnie na tych miejscach – dodaje podkomisarz Tomasz Kukułka.

Grzegorz Cebula z Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreśla, że infrastruktura na drogach wojewódzkich co roku się poprawia, m.in. dzięki korzystaniu ze wszystkich możliwych źródeł finansowania. – A dziś podczas tej akcji chcemy zwrócić uwagę, szczególnie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, zwłaszcza dzieciom, jak należy poruszać się po drogach wojewódzkich, by zachowywać tę najważniejszą zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg – mówi. Przypomina jednocześnie, że zarząd województwa właśnie w tym roku zainicjował marszałkowski program „Super Zebra”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach w regionie. W jego ramach każdy samorząd gminny w regionie może zgłosić dwa wnioski o realizację inwestycji w obrębie istniejących przejść dla pieszych. – Chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych szczególnie w takich miejscach, jak szkoły czy ośrodki zdrowia, czyli tam gdzie jest wzmożony ruch pieszych. Będziemy tam wykonywać nowoczesne, dobrze oznakowane przejścia dla pieszych – dodaje.

Andrzej Rak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podkreśla, że to właśnie piesi i rowerzyści są najbardziej narażeni na skutki nieszczęśliwych zdarzeń na drogach. – Dlatego teraz kierowcom przypominamy o konieczności dostosowania prędkości do warunków na drodze, a pieszym będziemy przekazywać odblaski, by zawsze byli dobrze widoczni.  Dobre nawyki trzeba przekazywać już od najmłodszych lat, dzieciom, żeby potem one już w dorosłym życiu bezpiecznie poruszały się po drogach – mówi Andrzej Rak.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy