Warto korzystać z naszych praw i chronić środowisko

O prawach mieszkańców  w sprawach wydania pozwolenia na budowę nowej inwestycji czy zapisach związanych z zanieczyszczeniem środowiska rozmawiano dziś w urzędzie marszałkowskim. To kolejne spotkanie w ramach Programu LIFE.

Każda inwestycja wymaga m.in. decyzji środowiskowej. Na początku jej powstawania i projektowania, to właśnie mieszkańcy mogą mieć wpływ na jej kształt, a w skrajnych przypadkach na jej wstrzymanie czy zablokowanie. To właśnie czynnik wpływu na środowisko ma obecnie bardzo duże znaczenie. Alicja Majewska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu podkreśla, że przy wydawaniu decyzji środowiskowych należy zwracać uwagę na wpływ inwestycji na otoczenie. – Środowisko powinno jak najmniej ucierpieć, a inwestycja powinna powodować minimalne szkody. Przy większych inwestycjach przewidziany jest udział społeczeństwa. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje wnioski. Nie oznacza to, że wnioski będą uwzględnione, ale zawsze będą wzięte pod uwagę. Społeczeństwo może nadawać kształt dotyczący wydawanych warunków – wyjaśnia Alicja Majewska. Dodaje, że sam protest mieszkańców nie może mieć wpływu na wydanie decyzji.

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska UMWO zaznacza, że Opole i reszta województwa należą do dwóch stref, gdzie jest badana jakość powietrza. – W strefach, gdzie są przekroczenia związane z zanieczyszczeniem, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych rozwiązań. Jednym z nich jest np. wymiana źródeł ciepła w prywatnych domach mieszkańców, a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia, mogą realizować swoje projekty inwestycyjne. Inną możliwością jest modernizacja własnych instalacji i zakładów celem uzyskania możliwości skorzystania z przysługujących limitów – wyjaśnia Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka.

Kierownik Projektu LIFE Maciej Rojewski podkreśla, że te zagadnienia dyskutowane są w ramach szkoleń, m.in. dla gminnych koordynatorów spraw związanych z ochroną powietrza. Tych powinni znać mieszkańcy, m.in. z rozmów związanych z doradztwem w ramach wymiany mniej ekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne. – Istotne dla naszego województwa jest to, że wchodzimy w kolejny etap poprawy powietrza. To bardzo ważne, że wzrasta świadomość społeczeństwa. Zachęcam do korzystania z dotacji, które pozwalają na wymianę na nowoczesne systemy ogrzewające nasze domy – mówi Maciej Rojewski.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy