Samo zdrowie

Przeszło 58 mln złotych dofinansowania otrzymają opolskie szpitale na projekty związane z doposażeniem oddziałów, poprawą efektywności działania, podniesieniem jakości usług medycznych.

Łączna wartość 27 złożonych i zaakceptowanych do realizacji projektów z 13 szpitali, to prawie 73,5 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – oś X Inwestycję w infrastrukturę społeczną.

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się 24 sierpnia podpisanie umów z pięcioma szpitalami. Z siedmioma innymi zostały one zawarte na przełomie lipca i sierpnia, a jedna – z Krapkowickim Centrum Zdrowia podpisana będzie w terminie późniejszym.

Wręczając dyrektorom szpitali umowy marszałek województwa Andrzej Buła żartował, że na sali znalazło się samo zdrowie. – Każdy projekt będzie realizowany z myślą o pacjentach, o zagwarantowaniu im lepszej usługi i diagnostyki – powiedział, dziękując za trud przygotowania dobrych wniosków oraz zapowiadając kolejny nabór związany z infrastrukturą ochrony zdrowia, który zaplanowany jest na wrzesień, a kwota przewidziana do podziału, to około 22 mln złotych.

Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał, że realizowane przez szpitale projekty wpłyną na bezpieczeństwo ich mieszkańców, przyczynią się do efektywniejszego zwalczania chorób cywilizacyjnych. Wyliczał, że ponad 64 proc. pieniędzy idzie na dofinansowanie projektów złożonych przez szpitale powiatowe, 15 proc. na Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a 20 proc. na szpitale zarządzane przez samorząd województwa.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie (umowy podpisane 10 lipca 2017) na realizację trzech projektów otrzymał 4 mln złotych dofinansowania. Dyrektor Norbert Krajczy mówił, że dotąd szpitalowi bardzo pomagał  powiat, ale te kwoty by go przerosły. – Chcemy otrzymane pieniądze przeznaczyć na wyposażenie i odtworzenie sprzętu na oddziale noworodkowym i położniczym, odnowić sprzęt endoskopowy dla oddziału chirurgii ogólnej oraz pracowni endoskopowej, która dziennie wykonuje kilkadziesiąt zabiegów, wreszcie odtworzyć sprzęt na oddziale intensywnej terapii. Wykonał on już przewidzianą przez producenta ilość zabiegów i teraz nam sygnalizuje, że serwis już nie pomoże, potrzebny jest nowy sprzęt. A chciałbym przypomnieć, że świadczymy usługi medyczne nie tylko mieszkańcom naszego powiatu – mówił dr Krajczy.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, który otrzymał prawie 5 mln złotych na realizację dwóch projektów, chce – jak informował dyrektor Krzysztof Nazimek – podnieść efektywność w leczeniu chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oddziału neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej. Planowane są także roboty budowlane i zakup sprzętu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla oddziału udarowego.

Marek Staszewski, dyrektor SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, którego szpital otrzymał ponad 7,7 mln złotych na realizację trzech projektów, mówił, że ostatnia tak duża wymiana sprzętu i przebudowa miała miejsce w 1997 roku, gdy szpital ucierpiał w wyniku wielkiej powodzi. W ramach unijnej dotacji doposażone w sprzęt zostaną oddziały ginekologiczno-położnicze, neonatologii, pediatrii, przebudowany i doposażony także będzie oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Jak zauważył jeden z podpisujących umowę wzrośnie potencjał szpitali i dobrze, by potrafił go także wykorzystać płatnik usług medycznych.

Marszałek Andrzej Buła życzył więc menadżerom ochrony zdrowia spokoju w zarządzaniu szpitalami i przewidywalnej przyszłości.

MS

Tabela z projektami

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy